• מחבר: ד"ר חגי משגב
 • נושא: המזרח הקדום ותרבויותיו
 • כ"ז שבט התשע"ז
 • מחבר: ד"ר חגי משגב
 • נושא: המזרח הקדום ותרבויותיו
 • כ"ז שבט התשע"ז
 • מחבר: ד"ר חגי משגב
 • נושא: המזרח הקדום ותרבויותיו
 • כ"ו שבט התשע"ז
 • מחבר: ד"ר נסיה שמר
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • י"ח כסלו התשע"ז
 • 1:00
 • מחבר: ד"ר נסיה שמר
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • י"ח כסלו התשע"ז
 • 1:00
 • מחבר: ד"ר נסיה שמר
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • י"ח כסלו התשע"ז
 • 1:00
 • מחבר: ד"ר נסיה שמר
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • י"ח כסלו התשע"ז
 • 1:00

השכלה גבוהה ומתווה הגז

מבוא לכלכלה ...

קצת פילוסופיה

מבוא לכלכלה ...

כלכלת ישראל

מבוא לכלכלה ...

שוק ההון

מבוא לכלכלה ...

מקרו כלכלה

מבוא לכלכלה ...

מחיר שוק

מבוא לכלכלה ...

ייצור ותפוקה

מבוא לכלכלה ...

מבוא לכלכלה - המשך

מבוא לכלכלה ...

מבוא לכלכלה

מבוא לכלכלה ...

פסיכולוגיה יהודית

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ד 'אדר ב התשע"ו
 • 1:22:05

פסיכואנליזה ג

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ד 'אדר ב התשע"ו
 • 1:22:05

פסיכואנליזה ב

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ד 'אדר ב התשע"ו
 • 1:22:05

פסיכואנליזה א

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ד 'אדר ב התשע"ו
 • 1:22:05

הגישה הקוגנטיבית

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ד 'אדר ב התשע"ו
 • 1:22:05
 • מחבר: צוות מחנים
 • נושא: המזרח התיכון ודת האסלאם
 • כ"ז אדר התשע"ו
 • 1:00

נצרות - פרוטסטנטים

סדרת שיעורים בדתות ...

נצרות - הספירה הנוצרית

סדרת שיעורים בדתות ...

נצרות - הפולמוס היהודי נוצרי

סדרת שיעורים בדתות ...

נצרות - הדרשה על ההר

סדרת שיעורים בדתות ...

נצרות - הברית החדשה

סדרת שיעורים בדתות ...

נצרות - מבוא ומושגי יסוד

סדרת שיעורים בדתות ...

היחס לדתות אחרות ושיח בין-דתי

סדרת שיעורים בדתות ...

תיאוריות למידה - המשך

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ה כסלו התשע"ו
 • 1:22:05

תיאוריות למידה

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ה כסלו התשע"ו
 • 1:21:17

מלנכוליה

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ה כסלו התשע"ו
 • 1:22:14

הקדמה לפסיכולוגיה

סדרת שיעורים בפסיכולוגיה ...
 • מחבר: גיא צבירן
 • נושא: פסיכולוגיה
 • כ"ז חשון התשע"ו
 • 1:25:00

המזרח התיכון - המשך

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - המשך

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - ירושלים המוסלמית

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - המדינה הערבית המודרנית

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - שיעים וסונים

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - דאר אל אסלאם דאר אל חרב

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - אקלים ותרבות

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

המזרח התיכון - הקדמה

סדרת שיעורים על המזרח התיכון ודת  האסלאם ...

פרק 3

צדק מדיני מול צדק פרטי, סוקרטס ואברהם ומה שהם מלמדים אותנו. ...

פרק 2

סוגי מדינה וחשיבה מדינית אינדיבידואלית. ...

פרק 1

בין אתונה לירושלים, איך חושבים מדינית. ...

פרק 3

האיסלאם.  ...
 • מחבר: ד"ר שלום צדיק
 • נושא: היסטוריה של ימי הביניים
 • כ"א שבט התשע"ה
 • 1:11:58

פרק 2

הנצרות והתפשטותה ונפילתה של רומא. הגרמנים הארים מורידים את רומא.   ...
 • מחבר: ד"ר שלום צדיק
 • נושא: היסטוריה של ימי הביניים
 • כ"א שבט התשע"ה
 • 1:15:39

פרק 1

מבוא לימי הביניים מעליית הנצרות ועד למאה ה - 13 ...
 • מחבר: ד"ר שלום צדיק
 • נושא: היסטוריה של ימי הביניים
 • כ"א שבט התשע"ה
 • 1:16:06

אפלטון

אפלטון והשפעתו על הפילוסופיה המערבית ...

אפלטון וסוקרטס

המעבר מהמיתוס אל הפילוסופיה ...

פרמנידס וזנון

'מה שישנו ישנו, ומה שאיננו איננו' – האלטיים והקיום הנצחי ...

הרקליטוס וזנון

אחדות הרוח וריבוי החומר, האבסורד ...

ראשית הפילוסופיה

ראשית הפילוסופיה, הפילוסופים הקדם סוקרטיים, הפילוסופיה המילטית ...

הקדמה לפילוסופיה

המציאות הקבועה והנצחית, לעומת החומר המשתנה ...

המלחמה הפלופונסית

המלחמה הפלופונסית – מלחמת טרויה באתונה, שורשיה והשתלשלותה עד תבוסתה של אתונה בקרב על סיציליה ...

הראקליטוס – על ניגוד ותודעה

      נמשיך במאמר זה לדון בפילוסוף קדם-סוקראטי חשוב שנחלק עם קודמיו במחלוקת מהותית ומעניינת ביותר. הספילוסוף המדובר הוא הראקליטוס, שחי בערך בסוף המאה השישית לפנה"ס. על מנת להבין את העולם כפי ...

ראשית הפילוסופיה - על ממשות ומהות

      לאחר שעסקנו בשיעור הקודם בשאלת הגדרת הפילוסופיה כאהבת החוכמה, נתחיל לעסוק בכמה שאלות פילוסופיות כבדות משקל שהטרידו את מנוחתם של פילוסופים רבים. הפילוסוף העתיק ביותר שממנו יש בידינו כתבים מסודרים ...

פילוסופיה מהי?

      אכן שאלה גדולה היא. המילה 'פילו' פירושה אהבה, והמילה סופיה פירושה 'חוכמה', כך שפילוסופיה הינה אהבת החוכמה. אולם, מאחר ובמאמרים שיופיעו בטור זה אנחנו נדון בפילוסופיה ובמושגים פילוסופיים, חשוב להגדיר ...

פילוסופיה והתייוונות

      אחד התחומים שהירבו לשמש את חכמינו בחיזוקה של היהדות ובהבנת משמעותה, הוא הפילוסופיה. הפילוסופיה אינה רק דין וחשבון שיטתי אודות העולם והאדם. לא לכל אדם, חריף ופיקח ככל שיהיה, יש ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור