על מה אבדה הארץ- חלק ב

על ניתוק התורה מהארץ ומן השמים, מן האדם ומרצון האלקים ...

על מה אבדה הארץ- חלק א

מהי תורה שלא לשמה ומדוע היא הסיבה לחורבן הבית השני? ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור