יסוד יראת העונש

הסכנות והחשיבות של יראת העונש. הפחד הנפרז ורשת הביטחון הרוחנית ...

קול השלום

מן השלום הפנימי, אל השלום העולמי ועד השלמות הקוסמית של איחוד הצורה ויוצרה ...

תשובה מאהבה

תשובה מאהבת האל מחייבת תשובה מאהבת האדם כולו, וכל המעשים ...

התעלות האהבה הכוללת

כיצד עוברים מיראת חטא ליראת שמים ולאהבת האדם. על החיפוש האישי של הרב קוק אחרי אהבת ה' ...

שבירת הכלים ותיקונם

התעצמות האורות ושבירת הכלים, בדרך האין סופית לבניית הכלים ולשכלולם ...

הרצון הקדוש והאמונה האצילית

כיצד הרצון האנושי פוגש את הרצון האלקי? עשה רצונך כרצונו כדי שיעשה רצונו כרצונך ...

זיהרא עילאה של אדם הראשון

צלם אלקים המושפע לאדם מן הזוהר העליון שבאין סוף ...

העלאת הטוב מהרע

הבנת הטוב ע"י הרע וחילוץ הטוב מהרע ...

ההשגחה וההתפתחות - חלק ג

.המשך: השפעת המחשבה המודרנית על תפיסת ההשגחה ...

ההשגחה וההתפתחות - חלק ב

המשך: השגחה כללית ואבולוציה. תרומתו של דארווין להשקפת ההשגחה ...

ההשגחה וההתפתחות - חלק א

ההשגחה הכללית והפרטית לאור המחשבה המודרנית. על הטבע והנס ...

מוסר ויראת שמים - חלק ב

כיצד יראת שמים עשויה להוביל לאומץ, חדשנות ועצמה אנושית? ...

מוסר ויראת שמים - חלק א

כיצד יראת שמים עלולה לגרום לעצלות, ריפיון ופחד? ...

גאולת האדם והעולם בעתיד

המפגש בין העולם המודרני ותורת ישראל הוא זה שימלא את הארץ דעה את ה' ...

התעלות הרצון והשכל האנושי

העת החדשה שמה את ההשכלה במרכז. כיצד נתרמת המחשבה היהודית בזכות השכל המודרני? ...

השינויים העיקריים במחשבה החדשה

שלשה שינויים במחשבה האנושית: לוק, ניוטון ודארווין, והשפעותיהם על המחשבה היהודית ...

מערכת התעלות העולם והחידוש התמידי

התקדמות העולם ותיקונו מוכרחים, והם הגאולה עצמה ...

מאושר העתיד ועד העונג העליון

הטוב העתידי כשלב בדרך לדבקות הסופית בקב"ה. האנוכיות כדרך להשגה עליונה ...

צפית הטוב העתיד ועדן העתיד

מדוע לצפות לטוב? האם ייתכן עולם ללא ציפיית הטוב ומה תפקיד האבולוציה? ...

העתיד הרחוק המאושר

האמונה בגאולה מאפשרת לחיות בהווה באושר, כאילו היה העתיד ...

ציביון הרע מהטוב

לאחר בירור מעמדו של הרוע בעולם, מברר הרב קוק כיצד תורם הרע להכרת הטוב, לא רק ע"י ידיעת ההפכים ...

שאיפות היאוש

השיטות השונות להבנת הרוע והשלכותיהם לעיצוב היאוש האנושי. האם יש בעולם טוב, וכמה? ...

הרצון העיוור - חלק ב

המשך: העיוורון האנושי מול הרצון האלקי. שופנהאואר מול האביר האפל והשען העיוור ...

הרצון העיוור - חלק א

העיוורון האנושי מול הרצון האלקי. שופנהאואר מול האביר האפל והשען העיוור ...

הרע העולמי המסודר

ארבע שיטות להבנת הרוע בעולם, והבירור כי הרע אינו מקרי ...

התגלות הטוב בהשקפת האחדות

מדוע המונותיאיזם חייב להיות טוב ...

הטוב הכללי

מתי אמונה הופכת להיות וודאות שאין עליה מחלוקת ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור