אתה זוכר מעשה עולם

לזכרון היהודי ארבע פנים, האחד של מעשי האבות, השני של יציאת מצרים, השלישי של ראש השנה והרביעי של חנוכה.   מעשי האבות אינם כלל זכרון היסטורי. איננו מדמיינים את האבות ולא את ...

מה בין ארץ ישראל למדינת ישראל?

אנחנו מאמינים בכח האדם הארצי והעכשווי לגאול ולהיגאל, למחות עמלק ולבנות בית עולמים, להגן על חיינו ולסלול דרך להגשים את יעודנו'ארץ ישראל' היא ארצו של ישראל, מקום מיוחד בעולם שבו ...

הארץ הטובה

בס"דהייתי בפאריס וגם ברומא, ראיתי רבים מפלאי תבל, ולעולם אני מחפש מדוע אין כמו ארץ ישראל. הנופים כאן נפלאים, אבל באלפים או בפיורדים הנופים עוצרי נשימה. מזג האויר נוח, אבל ...

טוב ה' בארץ חיים

בראש פירושו לתורה מתייחס הרמב"ן לכוונת התורה בסיפוריה המופיעים בחלקו הראשון של ספר בראשית. לפי דרכו כוונתה להורות לנו את דרך הנהגת ה' את העולם על פי העיקרון של שכר ...

אוירא דארץ ישראל

בתלמוד הבבלי מסופר, כמה פעמים, על רבי זירא שחזר משיטתו האחת לאחר שעלה לארץ והגיע למסקנה אחרת. הוא הסיק מכך מסקנה מעט מוזרה - “שמע מינה: אוירא דארץ ישראל מחכים”. ...

מרד בר כוכבא

למלכותו של בר כוכבא (במקורותינו: 'בר כוזיבא') ישנה התייחסות הן בתלמוד הבבלי והן בתלמוד הירושלמי. אך ההתייחסויות של שני התלמודים אליה שונות באופיין זו מזו. בבבלי ההתייחסות ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור