פירוש למעשה ממלך עניו

בס"ד מעשה במלך עניו, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות ו' שלש מידות יש למלכו של עולם. השימוש במילים 'מלכו של עולם' אינן לתפארת המליצה אלא ביטוי לעובדה כי לא-להים עצמו אין מידות, הרי ...

קול עשרת הדברים - משה מדבר -לוהים

קול ודיבור   הקול בפנימיות מהדיבור, שמתחלק לפרטי דברים.[1] האדם רוצה לשתף, להפגיש את האחר עם התחושות והמחשבות שבו. הקול מטפס ועולה בגרון, ומלביש את רצון להביא מן הפְּנים אל החוץ. החוויה הפנימית ...

משבר כלכלי והשגחה פרטית

הדימוי המקראי של בואם של ישראל למצרים ויציאתם משם כירידה ועליה מתכתב עם ירידתו ועלייתו של יוסף מן הבור. סיפור מכירת יוסף, ירידתו ועלייתו לגדולה הוא בעצם סיפור מיקרו המקביל ...

בין הקוף של קפקא לקוף הקדוש

ספר יצירה נחשב לאחד מספרי האיזוטריקה החשובים במסורת תורת הסוד היהודית. הוא קרוי כך כי כתוב בו כיצד נברא העולם. אין הוא עוסק ביסודות הפיזיקליים והכימיים שמרכיבים את העולם אלא ברוחניים, באותם סודות גנוזים ...

גאולת הדיבור

גאולת מצרים מהווה עבורנו אבן ויסוד במחשבה האמונית והלאומית שלנו. מצוות רבות, ספרים ופירושים נכתבו לאורך כל הדורות על משמעותה של גלות ומצרים והגאולה ממנה. בד"כ תשומת הלב מופנית לערכים ...

כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים

      מתחילה ברא הקב"ה את העולם שלם, שמים וארץ, קודש וחול: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". לימים נפרדו השנים "והארץ היתה תהו ובהו...", ומאז עסוק המין האנושי במציאת הנוסחה ...

תלמוד גדול או מעשה גדול?

אחד מראשי הישיבות החשובות נשאל פעם: מדוע צריך ללמוד גמרא? ענה אותו תלמיד חכם: "אינני מבין את השאלה, זה כמו לשאול מדוע צריך לנשום או לאכול. זהו חלק בלתי נפרד ...

עבודת ה' - עיבוד ו/או שיעבוד

עבודת ה' שלי היא אורח חיים ולא אפליקציה חיצונית, היא מהות החיים ואינה נפרדת מעצם היותי. כל פעולה שאני עושה לקיומי הפיזי או הרוחני הינה בגדר עבודת ה'. "לאהבה את ...

הקודש שבחולין

משנה: לא יטול אדם אם על בנים אפי' לטהר את המצורע. ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר, אמרה תורה: למען ייטב לך והארכת ימים, ק''ו על מצות חמורות שבתורה:   סוגיית  הגמרא: תניא ר' ...

"המכסה אני מאברהם?"

הנהגתו של הקב"ה בעולם מכוסה ונסתרת מעיני בשר ודם. אנו חיים בעולם שבו ראייתנו מוגבלת וקצרה ואין לנו אלא מה שרואות עיננו. בחז"ל ניתן למצוא גישה שאף רואה בכך מצב ...

קביעת עיקרי האמונה

חמשה חומשי תורה מתחילים בתיאור מפורט של מעשה בראשית. מהתוהו ובוהו ששרר ביקום בתחילת תהליך הבריאה, ועד בריאת האדם ביום השישי ומנוחת ה' ממלאכת הבריאה ביום השביעי והאחרון, כשבאמצע מתוארת ...

מסע הלב בין המצרים

לזכרו המבורך של מו"ר הרב יהודה עמיטל מורה דרך לרבים בחיזוק עבודת ה' בטהרת הלב, במלאות שנה לפטירתו בכ"ז בתמוז.   בדרשות על פרשת שבוע ישנם סגנונות רבים. יש דיבור למדני, יש ...

על יחס התורה והטבע

ב'מורה הנבוכים' חלק ג, פרק מג, הרמב"ם מסביר מדוע התורה ציוותה לחוג את הפסח שבעה ימים. לדבריו (בתרגום ר' שמואל אבן תיבון): 'פסח – ענינו מפֻרסם. והיותו שבעה ימים, מפני ...

מאין יבוא עזרי

שאלת קיומו של אלהים אינה קשורה לבעיית נוכחותו בהוויית העולם. הפילוסופים היונים הרי האמינו כי אלהים קיים, וכי הוא ה"סיבה הראשונה" לקיומה של ההוויה כולה, אך הוא אדיש לקיומה של ...

וילך איש

באחד משיעוריי אמרה לי אחת מן הלומדות כי היא מתגעגעת לימים שבהם היה שולחן כבוד בחתונות. בשבילה היה זה סימן כי יש כבוד למשפחת החתן והכלה ויש סדר והירארכיה בחיים. ...

געגועי למשה

כמה געגועים יש בפרשה להנהגה מסוג אחר. למנהיג בן מלוכה שאינו רוצה להנהיג, למנהיג שמעשיו חשובים מדיבורו, למנהיג שאמיץ במאבקו מול האלקים, אך מרחם על טלה בעדרו, למנהיג שמסכן את ...

על ברכה ובכורה

מסתבר שקשה מאוד שלא להעדיף אדם על פני רעהו. השוויון, גם אם יהיה שוויון בין אחים, בלתי אפשרי בעולם שלנו. חוסר השוויון מונצח בסיפור התנ"כי כמו גם בחוק. הרי האלקים ...

רועי הצאן ועובדי האדמה

במצרים לא אוהבים רועי צאן, למעשה מתעבים אותם. יסודו של המאבק בין ישראל למצרים הוא המאבק בין רועי הצאן לעובדי האדמה שהחל ברצח הבל ע"י קין. התקופה היא תקופת מעבר בין ...

האמונה בעידן פוסט מודרני

      נדמה שלא הייתה תקופה בהיסטוריה שמאתגרת את יסודות האמונה כתקופה שבה אנו חיים. שפת הרחוב (גם הרחוב הדתי) היא פוסט מודרנית והאמת נתפסת כיחסית וסובייקטיבית. האדם מחויב אך ורק ל"אמת ...

הארץ נתן לבני אדם

הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם לַה' וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי אָדָם   יום י"ט בכסלו השנה חל בערב שבת פרשת וישב. תאריך זה הוא יום חשוב לשני בתים בחסידות. בבית רוז'ין על חצרותיה השונות מציינים את ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור