דרכי שלום ולפנים משורת הדין

האיסור החמור ביותר הקיים בהלכה הוא "חילול השם". גבולותיו של האיסור רחבים ואישיים מאוד, החל ממעשי עבירה או חוסר מוסר ועד החלפת שרוך נעל בשעת השמד או קניה בהקפה בחנות ...

מוות מוחי – לדעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

מוות מוחי –לדעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל[1]   מבוא השאלה מהו רגע המוות נידונה רבות בהלכה.[2] השאלה היא עד מתי אדם מוגדר חי. כלומר, עד מתי נפשו של אדם בקרבו וממתי נפשו פרחה ...

בקשת גשמים שלא בעיתם

שאלה: בעקבות המחסור הגדול במים במדינת ישראל, נשמעת הטענה שיש להקדים ולבקש גשם לפני ז' בחשוון, וכן להמשיך בבקשת הגשמים גם לאחר חג הפסח. מה אומרת על כך ההלכה? תשובה: ידועה ההלכה לפיה ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור