וזאת התורה - פרשת חוקת

      הרבה ציוויים יש בתורה, אולם לכמה מהם התורה מקדישה הקדמה מלכותית ודרמטית, ממש כמו דרשן הרוצה להדגיש ולומר עד כמה המילים הבאות שהוא עומד לומר הן משמעותיות. 'וזאת התורה', כאילו שאר החלקים ...

להסדיר את הנס

תפקידו של מנהיג הוא לדאוג לקהל שאותו הוא מוליך. משה עשה כל שביכולתו כדי לספק את צורכי העם, הגשמיים והרוחניים. פעם אחר פעם עמד לנוכח דרישות בני ישראל , והגשים אותן. ...

פרשת חקת

הפרשה פותחת בנושא של טומאת מת. תורת טומאת מת, שהוא אבי אבות הטומאה, ראויה הייתה להופיע בראש הפרשיות העוסקות בנושא טומאה וטהרה (ויקרא י"א-ט"ו). נראה שפרשה זו נכתבה כאן משום ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור