רביעי, 12 יולי 2017 06:50

ירושלמי קידושין - שיעור 8

 נושא השיעור:  מחלוקת בית הלל ובית שמאי - בדינר או בפרוטה והשוואתם לדין מודה במקצת.           
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:48

ירושלמי קידושין - שיעור 7

 נושא השיעור:  קידושין וגירושין בשטר שאינו שווה פרוטה ובכתבם על איסורי הנאה.             
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:46

ירושלמי קידושין - שיעור 6

 נושא השיעור: עריות בגויים; גירושין בגויים.            
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 12:19

ירושלמי קידושין - שיעור 5

 נושא השיעור: דיני עריות בגויים.          
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 12:17

ירושלמי קידושין - שיעור 4

 נושא השיעור: מבנה סוגיית קידושין עריות וגירושין בגויים; קידושין בגויים.        
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 12:15

ירושלמי קידושין - שיעור 3

 נושא השיעור: הברייתא שבה הדרשות על כסף שטר וביאה.      
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 12:13

ירושלמי קידושין - שיעור 2

 נושא השיעור: ביאה שלא כדרכה בקידושין.    
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 00:00

ירושלמי קידושין - שיעור 1

 נושא השיעור: הדרשות המלמדות  שקידושין בכסף וביאה.  
פורסם ב קידושין
המאמר מנתח את יסוד ההנאה מהאכילה, המופיע לאורך הפרק השישי של מסכת ברכות, עומד על אופיו ועל ביטוייו בהלכות ברכות המופיעות בפרק. מתוך כך נידון מקום ההנאה בחיינו, לאור הכוונותיהן של הלכות ברכות.     א. שערי הנאה – סוגיית הפתיחה של פרק שישי (דף לה)   הגמ' פותחת בשאלה "מנא הני מילי?", כלומר, מניין למשנה שמברכים על הפירות? הגמ' משיבה...
פורסם ב ברכות תשע"ה
רביעי, 22 יולי 2015 18:52

הסעודה היהודית

המאמר מנסה לתאר בקווים כלליים את הסעודה היהודית כפי שהיא משתקפת מהמערך ההלכתי של פרק שישי בברכות ומתוך ניסיון לעמוד על מרכיבי היסוד של הסעודה והיחסים ביניהם, ובייחוד – על האופן בו                                             הקדושה מפולשת במרכיבים האחרים.   מבוא: סעודה יהודית וסעודה נו...
פורסם ב ברכות תשע"ה
«התחלהקודם123הבאסיום»
עמוד 2 מתוך 3