חמישי, 24 נובמבר 2011 19:46

הקודש שבחולין

משנה: לא יטול אדם אם על בנים אפי' לטהר את המצורע. ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר, אמרה תורה: למען ייטב לך והארכת ימים, ק''ו על מצות חמורות שבתורה:   סוגיית  הגמרא: תניא ר' יעקב, אומר: אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה בצדה, שאין תחיית המתים תלויה בה. בכבוד אב ואם כתיב: למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך; בשילוח הקן כתיב: למען ייטב לך והא...
פורסם ב אמונה ומחשבה
שלישי, 13 ספטמבר 2011 11:35

לימוד תורה לנשים

שלום עדינה.   ראשית, הרשי לי לברך אותך בברכת הצלחה וטעם בלימוד. החלטה חשובה עשית להמשיך את לימודייך ובטוחני כי תמצאי כי שנה זו תשפיע על מהלך החיים.   בחז"ל אנו מוצאים התבטאויות שונות בעניין יכולתן המנטאלית של נשים וכישוריהן ללמוד בכלל, וללמוד תורה. כיוון שאנו מוצאים התבטאויות שונות מפי תנאים ואמוראים שונים, והדברים נידונו כבר הר...
«התחלהקודם123הבאסיום»
עמוד 3 מתוך 3