שני, 29 אוגוסט 2016 08:46

הלכות מקוואות - שיעור 8

מים שנכנסו לכלי לעניין טבילה.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:45

הלכות מקוואות - שיעור 7

מעיין שהמשיכו לבריכה.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:44

הלכות מקוואות - שיעור 6

נוטפים וזוחלים.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:42

הלכות מקוואות - שיעור 5

פסול מים שאובים למקוה.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:41

הלכות מקוואות - שיעור 4

שיעור מי המקוה והמעיין.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:39

הלכות מקוואות - שיעור 3

סוגי מקורות המים המטהרים.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:38

הלכות מקוואות - שיעור 2

מי גבאים ומי בצעים – משנה מקוואות פ"א, א-ה, שיטות הר"ש והרמב"ם. בבלי פסחים יז ע"ב.
שני, 29 אוגוסט 2016 00:00

הלכות מקוואות - שיעור 1

שיעור מבוא: הטהרה על ידי טבילה; המים המטהרים והקשר בין דינם לדין טומאת משקים.
  בס"ד   המשל ההודי המפורסם על הפיל וחמשת העיוורים הממששים ומתארים את הפיל בצורות שונות מנסה ללמד כי כל דבר ביקום אפשר לבחון בפנים שונות, וככל שנקודות המבט יהיו מעמיקות ומגוונות יותר, כך נבין יותר. אם בעבר, למשל, ראו את הכוכבים כישויות מופשטות רוחניות, בא המדע ושינה את תמונת העולם, אם הביטו הקדמונים על נשים כיצורים פיסיים נחו...
פורסם ב על דעת המקום
«התחלהקודם1234הבאסיום»
עמוד 2 מתוך 4