רביעי, 12 יולי 2017 06:50

ירושלמי קידושין - שיעור 8

 נושא השיעור:  מחלוקת בית הלל ובית שמאי - בדינר או בפרוטה והשוואתם לדין מודה במקצת.           
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:48

ירושלמי קידושין - שיעור 7

 נושא השיעור:  קידושין וגירושין בשטר שאינו שווה פרוטה ובכתבם על איסורי הנאה.             
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:46

ירושלמי קידושין - שיעור 6

 נושא השיעור: עריות בגויים; גירושין בגויים.            
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 12:19

ירושלמי קידושין - שיעור 5

 נושא השיעור: דיני עריות בגויים.          
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 12:17

ירושלמי קידושין - שיעור 4

 נושא השיעור: מבנה סוגיית קידושין עריות וגירושין בגויים; קידושין בגויים.        
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 12:15

ירושלמי קידושין - שיעור 3

 נושא השיעור: הברייתא שבה הדרשות על כסף שטר וביאה.      
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 12:13

ירושלמי קידושין - שיעור 2

 נושא השיעור: ביאה שלא כדרכה בקידושין.    
פורסם ב קידושין
רביעי, 28 יוני 2017 00:00

ירושלמי קידושין - שיעור 1

 נושא השיעור: הדרשות המלמדות  שקידושין בכסף וביאה.  
פורסם ב קידושין
«התחלהקודם12הבאסיום»
עמוד 2 מתוך 2