שני, 29 אוגוסט 2016 08:46

הלכות מקוואות - שיעור 8

מים שנכנסו לכלי לעניין טבילה.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:45

הלכות מקוואות - שיעור 7

מעיין שהמשיכו לבריכה.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:44

הלכות מקוואות - שיעור 6

נוטפים וזוחלים.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:42

הלכות מקוואות - שיעור 5

פסול מים שאובים למקוה.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:41

הלכות מקוואות - שיעור 4

שיעור מי המקוה והמעיין.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:39

הלכות מקוואות - שיעור 3

סוגי מקורות המים המטהרים.
שני, 29 אוגוסט 2016 08:38

הלכות מקוואות - שיעור 2

מי גבאים ומי בצעים – משנה מקוואות פ"א, א-ה, שיטות הר"ש והרמב"ם. בבלי פסחים יז ע"ב.
שני, 29 אוגוסט 2016 00:00

הלכות מקוואות - שיעור 1

שיעור מבוא: הטהרה על ידי טבילה; המים המטהרים והקשר בין דינם לדין טומאת משקים.
«התחלהקודם12הבאסיום»
עמוד 2 מתוך 2