רביעי, 14 ספטמבר 2016 00:00

תיקון המידות כשער לנבואה

      עבודת תיקון המידות בשיח הדתי נמצאת לרוב כחלק מה"דרך ארץ" שבאדם. המידות הם הקומה הבסיסית שעליהם ניתן "להניח" את התורה וחוכמתה. נכון שרבים מעוסקי תיקון המידות נעזרים בספרו של הרמח"ל "מסילת ישרים" הקושר את תיקון המידות כשלבים המובילים את האדם להשגת מדרגות עליונות, ברם מעט מאד מתייחסים ברצינות חינוכית לתוצר הנשגב של עבודת...
פורסם ב תורת חיים
שני, 27 מאי 2013 18:46

הנבואה העתידית

בפרשת בהעלותך נקרא על ההפרטה הרוחנית-נבואית בעם ישראל. ריכוזיות הנבואה מתפרטת ממשה רבנו לשבעים זקנים אשר ינהיגו עמו את העם.  תהליך האצלת הנבואה מבוקר מאד והוא נעשה בטקס רשמי בנוכחות כל העם סביב אוהל מועד. אולם התהליך איננו נשאר מתוחם לנהלים הרשמיים ולפתע אנו מוצאים את אלדד ומידד 'מתנבאים במחנה' שלא במעמד שבעים הזקנים. יהושע ב...
פורסם ב בהעלותך
חמישי, 12 ינואר 2012 09:29

יש מאין או יש מעַיִן?

בפרשתנו נקרא: "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בֹכה ותחמֹל עליו ותאמר מילדי העברים זה" (שמות ב', ו). היא רואָה והוא משמיע. ומתוך שהוא משמיע היא רואה, ויודעת כי "מילדי העברים זה", שהם משמיעים קול מעומק לבם "דאינון רכי לבא, ולא מילדי העכו"ם דאינון קשי קדל וקשי לבא" (זוהר שמות, שם). לא תבת משה בלבד נפתחה בזה, כי פֶּתח כאן להבנת חילוק ופער שבין "...
פורסם ב שמות