שני, 23 אוקטובר 2017 00:00

פעולת התפילה

שלום,שאלתך נידונה לאורך הדורות בצורות שונות , אולם דומני שגם אחרי התיחסותי השאלה תשאר קשה יותר מכל תשובה שהיא. ובכל זאת...קודם כל, כן. התפילה משנה את המציאות ואת רצון האל כפי שהוא בא לידי ביטוי במציאות. כמו שאומר הבעש"ט: עובדה!!ומה הבעיות בכל זאת: האם א-להים משנה את דעתו, וכי אינו מושלם? והרי איננו רואים כיצד התפילה מועילה, ולעומת התפיל...
ראשון, 22 ינואר 2017 00:00

קנאותו של פנחס

שלום נעם,לשאלה כזו אין תשובה אמיתית. כל מה שאענה ישמע כתירוצים קלושים. אציע מחשבות.גדולי הדורות התחבטו בשאלה. דומני כי מרביתם העדיפו את החוק על פני הקנאות וראו בה רק תנועה חשובה בנפש שתרגומה במציאות הוא חוק. כלומר, שיש ללמוד מפנחס שלא להישאר אדיש ולא לפעול רק מתוך פורמליות, אלא להרגיש את הכאב שבהתבוללות, ואז להגיב באופן שקול שישיג ...