user.php

המאמרים שלי - גבריאל גרוס, תלמיד שיעור ב' בישיבה

רביעי, 29 פברואר 2012 09:01

בחורינו המצויינים

הבוקר קראתי את דברי מורי ורבי הרב ריסקין, ואת דברי הרב אלי סדן  בעניין תופעת נערי 'תג מחיר', להפתעתי שניהם בעלי גישה דומה. הרב ריסקין כתב כי הוא מתבייש לקרוא…
ראשון, 29 ינואר 2012 16:07

הפריץ הישן והטוב

זכות נפלה בחלקנו להיות המעט מכל העמים, אך הידוע שבהם. בכל תחום, לטוב ולמוטב, מדינת ישראל נמצאת בראש הדרוג, בין אם במעשי חסד וצדק, בין אם בכלכלה ובין אם בפערים…
רביעי, 09 נובמבר 2011 21:25

צמתים בחיים

פעמים רבות בחיים אנו מגיעים לצמתים, לעיתים אלו צמתים קטנות ולא מאוד משמעותיות ולעיתים אלו החלטות שיכולות להפוך את עולמנו. הבעיה בצמתים הם חוסר הידיעה מה עומד מאחוריהם, האם בחירתנו…