user.php

המאמרים שלי - להב גרינפלד, תלמיד שעור ב' בישיבה

שני, 09 דצמבר 2013 19:19

על התוכחה והגאולה

בס"ד   שבת פרשת דברים היא שבת חזון, תמיד נופלת בתשעת הימים. עובדה זו מעלה את השאלה למה פרשה זו נבחרה להיות הפרשה אותה אנו קוראים בתקופה קשה בה אנו…