user.php

המאמרים שלי - הרב הרצל הפטר

שישי, 03 דצמבר 2010 12:43

האמונה בעידן פוסט מודרני

      נדמה שלא הייתה תקופה בהיסטוריה שמאתגרת את יסודות האמונה כתקופה שבה אנו חיים. שפת הרחוב (גם הרחוב הדתי) היא פוסט מודרנית והאמת נתפסת כיחסית וסובייקטיבית. האדם מחויב…