user.php

המאמרים שלי - הרב חנניה שוורץ

רביעי, 14 ספטמבר 2016 00:00

תיקון המידות כשער לנבואה

      עבודת תיקון המידות בשיח הדתי נמצאת לרוב כחלק מה"דרך ארץ" שבאדם. המידות הם הקומה הבסיסית שעליהם ניתן "להניח" את התורה וחוכמתה. נכון שרבים מעוסקי תיקון המידות נעזרים…
רביעי, 15 יוני 2016 09:07

שיחות הר"ן יב-יד

 
רביעי, 15 יוני 2016 09:06

שיחות הר"ן י-יא

 
רביעי, 15 יוני 2016 09:04

שיחות הר"ן ח-ט

 
רביעי, 15 יוני 2016 09:02

שיחות הר"ן ז-ח

 
רביעי, 15 יוני 2016 09:00

שיחות הר"ן ו-ז

 
רביעי, 15 יוני 2016 08:58

שיחות הר"ן ה

 
רביעי, 15 יוני 2016 08:57

שיחות הר"ן ד

 
רביעי, 15 יוני 2016 08:51

שיחות הר"ן א-ב

 
רביעי, 15 יוני 2016 05:56

תורה נד - חלק ח

 
«התחלהקודם12הבאסיום»