user.php

המאמרים שלי - הרב חנניה שוורץ

חמישי, 07 ינואר 2016 00:00

השם הנכתב והשם הנקרא

      גם בפרשתנו ממשיך לו מסע השכנועים של הקב"ה, בנסיונותיו העקרים לשכנע את משה לקחת על עצמו לבד את תפקיד הגואל. בפרשת שמות ראינו כי מתוך העיקשות של…
שלישי, 10 פברואר 2015 10:07

תורה נה - חלק ג

תורה נה - חלק ג
שלישי, 10 פברואר 2015 09:39

תורה נה - חלק ב

תורה נה - חלק ב
רביעי, 04 פברואר 2015 08:57

תורה נה - חלק א

תורה נה - חלק א
«התחלהקודם123הבאסיום»