user.php

המאמרים שלי - אביתר לרנר

רביעי, 22 נובמבר 2017 00:00

כיצד לקרוא תנ"ך?

       כיצד עלינו להתייחס אל התנ"ך? וכיצד עלינו לקרוא אותו כיהודים וכבני אדם?   שאלות אלו מתעוררות פעמים רבות בקשר להתנגשות שבין המדע והאמונה, וליתר דיוק, בין מחקר…
המאמר מנתח את יסוד ההנאה מהאכילה, המופיע לאורך הפרק השישי של מסכת ברכות, עומד על אופיו ועל ביטוייו בהלכות ברכות המופיעות בפרק. מתוך כך נידון מקום ההנאה בחיינו, לאור הכוונותיהן…
לימוד מעמיק בסוגיית עילות הגירושין, שבסוף מסכת גיטין (דף צ), מעלה תובנות חדשות על תודעת קשר הנישואין.   א.   מסכת גיטין, כידוע, נסובה בעיקרה סביב פרשייה קצרה אחת בתורה…