user.php

המאמרים שלי - הרב שלמה וילק

ראשון, 07 מאי 2017 00:00

קובץ א שסג

 
שני, 27 פברואר 2017 15:28

החיפוש אחר אבן השתיה

בס"ד, שבט תשע"ז     א. נחל אכזב אדם חי בכמה וכמה עולמות, בביתו, מקום עבודתו, בקהילה, בעם וביקום. גם תודעתו מצויה, ויותר בעולם החדש, בין עולמות וזהויות, מפלגות, דתות,…
ראשון, 29 ינואר 2017 09:01

פרק המגרש - כריתות - סיכום

   
ראשון, 29 ינואר 2017 08:59

פרק המגרש - מקח טעות וכריתות

   
ראשון, 29 ינואר 2017 08:57

פרק המגרש - לשמה וכריתות

   
ראשון, 29 ינואר 2017 08:55

פרק המגרש - מטבע שטבעו חכמים

   
ראשון, 29 ינואר 2017 08:54

פרק המגרש - תנאי בגיטין

   
ראשון, 29 ינואר 2017 08:52

פרק המגרש - כריתות ושמועות

   
ראשון, 29 ינואר 2017 00:00

פרק המגרש - פתיחה

   
ראשון, 22 ינואר 2017 00:00

קנאותו של פנחס

שלום נעם,לשאלה כזו אין תשובה אמיתית. כל מה שאענה ישמע כתירוצים קלושים. אציע מחשבות.גדולי הדורות התחבטו בשאלה. דומני כי מרביתם העדיפו את החוק על פני הקנאות וראו בה רק תנועה…