user.php

המאמרים שלי - הרב שלמה וילק

ראשון, 22 ינואר 2017 00:00

קנאותו של פנחס

שלום נעם,לשאלה כזו אין תשובה אמיתית. כל מה שאענה ישמע כתירוצים קלושים. אציע מחשבות.גדולי הדורות התחבטו בשאלה. דומני כי מרביתם העדיפו את החוק על פני הקנאות וראו בה רק תנועה…
ראשון, 22 ינואר 2017 16:10

פרק השולח - פדיון שבויים

   
ראשון, 22 ינואר 2017 16:08

פרק השולח - עבדות ג

   
ראשון, 22 ינואר 2017 16:05

פרק השולח - עבדות ב

   
ראשון, 22 ינואר 2017 16:04

פרק השולח - עבדות א

   
ראשון, 22 ינואר 2017 16:02

פרק השולח - הפקר בית דין

   
ראשון, 22 ינואר 2017 00:00

פרק השולח - שליחות בגט

   
ראשון, 18 דצמבר 2016 09:23

שיעור כללי - פרסום הנס

שיעור כללי, חנוכה תשע"ה