user.php

המאמרים שלי - הרב שלמה וילק

ראשון, 18 דצמבר 2016 09:18

נר חנוכה שהזיק

שיעור כללי, חנוכה תשע"ה.
שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   ציצית ותפילין בנשים – חלק שני 1. מה מרתיע כל כך את הרב יגאל לוינשטיין ועוד…
ראשון, 11 דצמבר 2016 09:27

פרק התכלת - פארך חבוש עליך

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   פְּאֵֽרְךָ֙ חֲב֣וֹשׁ עָלֶ֔יךָ – סיכום 1. הרבה ממחשבת חז"ל בעניין התפילין נסוב סביב השאלה האם אכן…
ראשון, 11 דצמבר 2016 09:19

פרק התכלת - חיוב נשים בציצית

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]    סיכום - חיוב נשים בציצית 1. הקושי הגדול לאחד בין הרוח והחומר הוביל את ההלכה והמחשבה…
ראשון, 11 דצמבר 2016 09:15

פרק התכלת - ציצית בבגדי המת

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   ציצית בבגדי המת - סיכום 1. העובדה שהתנ"ך כמעט ולא עסוק בעולם שלאחר המוות מעידה בבירור…
שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]                                  …
ראשון, 11 דצמבר 2016 09:07

פרק התכלת - קשרים של תכלת ולבן

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   קשרים של תכלת ולבן – סיכום 1. בסוף ימי הבית הראשון, עוד לפני סוקרטס, קם מתמטיקאי…
ראשון, 11 דצמבר 2016 09:03

פרק התכלת - הקדושה והכאוס

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]                                  …
ראשון, 11 דצמבר 2016 08:58

פרק התכלת - כתנות אור ועור

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   סיכום כתנות אור וכתנות עור 1. נבראנו עירומים, אולם העירום הזה לא היה עירום פיסי, אלא…
חמישי, 08 דצמבר 2016 00:00

לעבור את הקיר - ביקורת סרט

מי לה', אלי! לעבור את הקיר, רמה בורשטיין 2016   רבי נחמן מלמד כי 'טוב מאד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמך עליו. ודרכי, כשבא היום אני מוסר כל התנועות…