user.php

המאמרים שלי - הרב שלמה וילק

חמישי, 08 דצמבר 2016 00:00

לעבור את הקיר - ביקורת סרט

מי לה', אלי! לעבור את הקיר, רמה בורשטיין 2016   רבי נחמן מלמד כי 'טוב מאד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמך עליו. ודרכי, כשבא היום אני מוסר כל התנועות…
שני, 05 דצמבר 2016 08:04

פרק התכלת - ופרשת כנפך

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]    ופרשת כנפך – סיכום 1. לא דוד המלך בלבד, בתהילים נה, מבקש 'אבר כיונה'. לאורך כל…
שני, 05 דצמבר 2016 00:00

פרק התכלת - פתיחה

שיעור כללי - פרק התכלת - זמן קיץ תשע"ו [הקלטת השיעור בתחתית הדף]   סיכום - ממלכת כהנים וגוי קדוש 1. סיפור הכהונה והמקדש והמלוכה, כלומר סיפור ההנהגה הרוחנית והמדינית,…
ראשון, 20 נובמבר 2016 00:00

מכשיר חכם

שלום מאיר,לצערי איני מכירך, כך שאיני יכול לענות במדויק. אולם, אם הקריטריון להשתמש במשהו הוא הסכנות הטמונות בו, כיצד זה אתה נוהג בדרכים, אוכל בשר, או שוחה בים? איך ההלכה…
ראשון, 20 נובמבר 2016 00:00

סרטי קולנוע

שלום יעקב, תודה על שאלתך בעניין צפיה בסרטי קולנוע. ברוב המקרים ההלכה אינה פותרת שאלות בתשובה חיובית או שלילית, בכן או לא. לצפות בסרטים, בדיוק כמו לדבר עם נשים או…
שני, 26 ספטמבר 2016 00:00

בין אדם לחברו

שיעור כללי, ראש-השנה תשע"ה.
ראשון, 18 ספטמבר 2016 09:36

אורות התשובה יז ו

ראשון, 18 ספטמבר 2016 09:34

אורות התשובה יז ד

ראשון, 18 ספטמבר 2016 09:32

אורות התשובה יז א