user.php

המאמרים שלי - הרב חנוך וקסמן

חמישי, 05 מאי 2011 14:02

מרחב וזמן

א   לכאורה עוסקת פרשת אמור, כרוב ספר ויקרא, בדיני כהונה, קדושה, קרבנות, טומאה וטהרה וכיוצא באלה. הפרשה פותחת בדיני הקדושה האישית של הכוהנים (כ"א, א-טו); היא ממשיכה ברשימת המומים…
רביעי, 06 אפריל 2011 11:48

על מוות טומאה ושכינה

א   מיד אחרי מות נדב ואביהוא נצטווה משה על התנאים המיוחדים הדרושים להתיר את הכניסה לקודש הקודשים: וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה'…
א    מותם של נדב ואביהוא הוא אחד האירועים היותר מסתוריים בספר ויקרא. תיאור המאורע מצטמצם לשני פסוקים בלבד: וַיִּקְחוּ בְנֵי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ…
חמישי, 17 מרס 2011 15:07

תורה וממלכת כוהנים

א   פרשת צו פותחת בסקירה של הדינים וההלכות הנוגעים לקרבנות לסוגיהם. תחילה נדון קרבן העולה (ו', א-ו); אחריו הקרבנות מן הצומח – המנחות (שם, ז-טו); ובהמשך מפורטים דיני החטאת…
חמישי, 23 דצמבר 2010 10:26

יאור וגואל

חייו המוקדמים של משה בניגוד לאלו שיובילו בסופו של דבר לחירות, משה מעולם לא עבד אצל נוגש מצרי; העבודה האפורה והרדייה בפרך נחסכו ממנו. משה לא היה בן עבדים אלא…
רביעי, 15 דצמבר 2010 12:38

חזון, פוליטיקה ומציאות

ההקבלה בין מות יעקב לבין מות יוסף ספר בראשית מסתיים במותו של יוסף (נ:כג-כו): יוסף בורך בחיים ארוכים, והוא אף זכה לראות את נכדיו ואת ניניו, שנולדו על ברכיו (נ:כג).…
שני, 06 דצמבר 2010 12:38

יהודה וקהל היעד שלו

כמו סבו, אברהם, שניסה להתמקח עם ה', יהודה ניגש לאדונו ומתחנן: ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדני, ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעה.…
האופי הציבורי של חגיגת חג החנוכה מוכר לכולנו. אנו מחויבים לא רק בהדלקת נרות לזכר נס פך השמן, אלא גם בפרסום הנס שנעשה לחשמונאים. חובת פרסום הנס היא חלק אינטגראלי…
שלישי, 30 נובמבר 2010 10:48

על שקים ועל אחים

 במלון, בדרך חזרה ממצרים, אחד האחים גילה הפתעה - הכסף ששילם עבור המזון נמצא בין חפציו:  וַיִּפְתַּח הָאֶחָד אֶת שַׂקּוֹ לָתֵת מִסְפּוֹא לַחֲמֹרוֹ בַּמָּלוֹן, וַיַּרְא אֶת כַּסְפּוֹ וְהִנֵּה הוּא בְּפִי…
שלישי, 23 נובמבר 2010 19:09

אברך אסיר

מעמד יוסף בבית פוטיפר ובבית הסוהר יוסף היה אסיר מוצלח מאוד; כמעט מיד לאחר שנחת בכלא, הוא הצליח כל כך למצוא חן בעיני שר בית הסהר (לט:כא), עד שזה האחרון…
«התחלהקודם12הבאסיום»