user.php

המאמרים שלי - הרב שאול וידר

חמישי, 17 מרס 2016 11:59

בין פורים לפסח

      המשנה האחרונה במסכת מגילה מסתיימת במילים הבאות: "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל, מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו". דהיינו חלק בלתי נפרד מחגיגת…
ראשון, 13 מרס 2016 00:00

על ארבע הפרשיות

    כידוע, בארבע משבתות חודש אדר מוציאים שני ספרי תורה ובספר הנוסף קוראים בעליית המפטיר, את הפרשיות: שקלים, זכור, פרה, החודש. ליתר דיוק ארבע פרשיות אלו נקראות במהלך חודש…
שבת, 22 אוקטובר 2011 19:10

מנוחת שלום שלוה והשקט

כשמתבוננים ביצירות אומנות המתארות את בריאת העולם ניתן להבחין בשינוי בולט במגוון הצבעים. מלבן מול השחור שביום הראשון אנו עוברים לגוונים של כחול ותכלת בתיאור היום השני ומשם לצבעי ירוק…
חמישי, 01 ספטמבר 2011 14:42

מי צריך מלך?

ביום שלישי השבוע שמעתי ברדיו את פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש הועדה לשינוי חברתי כלכלי, מדבר בשבח ההתעוררות הציבורית לשיפור מצב החברה. בהתרגשות רבה, הוא שיבח את העיסוק הציבורי בערכים של…
חמישי, 28 יולי 2011 09:55

מסע הלב בין המצרים

לזכרו המבורך של מו"ר הרב יהודה עמיטל מורה דרך לרבים בחיזוק עבודת ה' בטהרת הלב, במלאות שנה לפטירתו בכ"ז בתמוז.   בדרשות על פרשת שבוע ישנם סגנונות רבים. יש דיבור…
שישי, 03 דצמבר 2010 12:12

כלי אהל מועד והמועדים

חז"ל קבעו (מגילה פ"ג מ"ו) שקריאת התורה של חנוכה היא "פרשת הנשיאים" (במדבר ז'). בדרך זו חיברו חז"ל את החג שנקבע ע"י בית חשמונאי לפסוקי התורה. אנו מסיימים את הקריאה…
ראשון, 28 נובמבר 2010 16:00

הארץ נתן לבני אדם

הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם לַה' וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי אָדָם   יום י"ט בכסלו השנה חל בערב שבת פרשת וישב. תאריך זה הוא יום חשוב לשני בתים בחסידות. בבית רוז'ין על חצרותיה השונות…
חמישי, 18 נובמבר 2010 20:45

פנים אל מול פנים

כל אחד מאיתנו וודאי עמד בפני פקיד ממשלתי שראה בו רק מספר בתור, או מספר תעודת זהות ולא אישיות שיש להתייחס אליה בצורה מיוחדת. ברגעים כאלו אני חש כי אנושיותי…
חמישי, 11 נובמבר 2010 17:26

מה מגניב בגנבה?

בפרשה הקודמת שמענו את זעקת עשו כנגד יעקב אחיו על שלקח את ברכתו ובכורתו. הנה בפרשתנו אנו למדים כי הגניבה היא מנת חלקה של רחל אמנו, כאשר אביה הולך לגזז…
חמישי, 04 נובמבר 2010 11:42

ממשיכים לחפור בשבת ארגון

"מה אתה חופר?" / לכבוד שבת הארגון. מדריכים ומדריכות מוצאים עצמם חוזרים שוב ושוב על אותם מסרים רעיונות ומטרות. מציאות זו מתסכלת ומעייפת ולעיתים אף מייאשת. דומני כי ניתן למצוא…
«התחלהקודם12הבאסיום»