user.php

המאמרים שלי - שי וייצמן

יום העצמאות כבר מאחורינו וימי איחוד העיר ירושלים לפנינו. כמה מרגש לראות שחלקנו מצאנו את הדרך המושלמת לפתרון הבעיות, הויכוחים ואי- ההסכמות ביננו. בדבר אחד אנחנו ממש טובים- לדבר. לדבר…