user.php

המאמרים שלי - הרב שלמה ריסקין

שישי, 25 ינואר 2013 14:10

דיבורים על שירה

"אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַה'... וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם שִׁירוּ לַה'..." (שמות טו, א; כא)  נס קריעת ים סוף הושר בשיר. תחילה בפי משה ואחריו בפי בני…
אנחנו מאמינים בכח האדם הארצי והעכשווי לגאול ולהיגאל, למחות עמלק ולבנות בית עולמים, להגן על חיינו ולסלול דרך להגשים את יעודנו'ארץ ישראל' היא ארצו של ישראל, מקום מיוחד בעולם שבו…
שבת, 22 אוקטובר 2011 19:03

חשיבות המדע וסכנותיו

      כיצד אמורים יהודים שומרי מצוות להתייחס לשפע האדיר של תגליות מדעיות – בכללן ניסויים בתחומי השיבוט, ההפריה המלאכותית וההנדסה הגנטית? האם רשאים אנו להסתמך על כלי הניתוח…
רביעי, 13 אפריל 2011 12:09

מזרח תיכון חדש

הימים סוערים. רעידת אדמה טבעית רודפת רעידת אדמה מטפורית, וחוזר חלילה. הרעש ההרסני בניו-זילנד, הצונאמי המחריד ביפן, שרשרת המהומות והמהפכות בעולם הערבי. מצרים הפרעונית, זו שבימי הפסח הללו אנו עסוקים…
שישי, 03 דצמבר 2010 12:35

בין סולם יעקב לאלומות יוסף

חנוכה, חג האורות, מסמל לא רק את ניצחון המכבים על היוונים, אלא בעיקר את ניצחון היהדות על האלילות. מה המיוחד בתרבות ההלניסטית אשר גרם ליהדות להתנגד לה בצורה כה חריפה?…