user.php

המאמרים שלי - מיכה דנציגר

שני, 14 ינואר 2013 17:56

כהן ודילן מחפשים תשובה

עברו מעל חמישים שנה מאז שבוילג' בניו יורק בכל סמטה היה מהדהד קולו של הטרובדור. כמעט ארבעים שנה מאז שהליידי'ס מאן ניגן לחיילנו בסיני, אבל השנה יצאו שני אלבומים משני…
חמישי, 29 דצמבר 2011 13:55

מצעד האיוולת

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״…