img
הרב שלמה וילק

כתנות אור

הרב שלמה וילק

לכל דור הניסיונות שלו, אולם הניסיון הגדול ביותר איתו מתמודדים בני האדם לאורך דורות רבים הוא יצר העריות. החטא הראשון של אדם וחווה הפך מיד את היצר הטבעי שנבראו איתו לבושה ותשוקה וכאב, שאנו מתמודדים איתם מאז.  

דומה שדורנו עשה מהפך בהתמודדות עם יצר העריות - אם עד כה היה זה יצר שיש להתמודד איתו, לשלוט בו ולכוון אותו לקדושה, דורנו החליט לפרוץ כל גדר ולהתיר כל תועבה. אם במדבר בכו אבותינו כדי להתיר להם את העריות, עברו אלפי שנים והעריות נעשו כהיתר, ובת המלך התחלפה בבת הפריץ.

מה הפסדנו? הגוף השתלט על הנפש, גסות הלב גבהה, המשפחה מתפרקת, האהבה הפכה לתשוקה ולקנאה, איבדנו את החירות לחתור ליעוד שלנו, עבדים מושלים בנו. מה הרווחנו? חופש מוחלט מלממש את עצמנו, סיפוקים מיידיים, ילדות ארוכה, חסרת כיוון ומופקרת.

גם אצלנו פשה הנגע, נתמעטו הצניעות והענווה, יראת שמים נלחמת בתאוות חטא שלמענו רבות ורבים מאיתנו מוכנים להפשיל את שולי שמלתם ולגלות טפח וטפחיים. ולא, לא מדובר רק על צניעות הבנות!

המאבק קשה מאוד, ואיני מקנא בבני הנוער החשופים לפיתויים. אני יודע עד כמה קשה למצוא בגדים צנועים בחנויות, המשווקות אופנה זרה, עד כמה בלתי אפשרי להישמר מלתור אחרי העיניים ואחרי הלב, ולעיתים אני מתקנא באלו שבחרו להתנתק מן החברה העולמית ולמנוע חשיפה זו.

תבינו, ההלכה לא רצתה להילחם ביופי, גם לא במשיכה המינית ואפילו לא בפיתויים. בנים ובנות צריכים להיראות טוב, לדאוג ולטפח גם את הגוף, אולם אנו מתבקשים לעשות זאת בצורה שתכבד את הגוף ולא תוזיל אותו, בצורה שהיופי יתגלה מתוך הנסתר ולא מתוך הפרוץ. בעולם ללא סודות ומסתרים, בעולם בו הכל מותר וגלוי וזמין וקל להשגה, אין פיתוי, רק סיפוק יצרים. בעולם כזה, בו אנו חיים, אין מקום לאינטימיות שלנו עם עצמנו ועם אחרים, הצעות נישואין מתבדרות בשלטים מעל כל גשר, משפחות אבלות רצות להתראיין בתקשורת, מוצרי צריכה נמכרים בזנות המרוחה על שלטי חוצות באמתלא של זכות האישה על גופה, ואין כמעט מוחה. אנו נדרשים להתחזק, לא בהררי הגבלות על הצניעות ובאמירות בעייתיות על מרכזיותה של הילודה ושוליותה של המיניות, אלא בהכוונתם לחיים בריאים ובעלי משמעות.

בגמרא במסכת סוכה נב', המתארת את התיקון הגדול שנעשה בבית המקדש כשנבנתה הפרדה בין עזרת הגברים לעזרת הנשים כדי למנוע קלות ראש, מסתתרת ציפייה שיגיע יום ונוכחותן של נשים במרחב הציבורי לא תביא לחוסר צניעות ולקלות ראש . בימים עברו בחרו בפתרון פשוט של הדרתן של נשים מן המרחב הסמוך אל הקודש, האם יצליח דורנו לתקן תיקון גדול יותר, ולמנוע קלות ראש?

בחרנו לפרסם מאמר זה דווקא לקראת החורף ולא לפני הקיץ. אז, לפני שלשה חודשים, היה נקרא המאמר בצורה של תוכחה והתראה והטפה. היום, בסמיכות לימים שבהם מזג האוויר ידאג לשמירת הצניעות, אנו מקווים שהדברים נשמעים ממקום של כאב ושל רצון ללמוד וללמד. וכדי שלא נשכח זאת עד הקיץ הבא, מומלץ לגזור ולשמור.