img
הרב שלמה וילק

ליברמן מדבר רוסית!

הרב שלמה וילק

 

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ (הצד האחר, השטן) להיות ה״סיטרא חד״ (הצד האחד).

 

לפני שנים אחדות שמעתי הרצאה באוניברסיטה מפרופ' אחד מראשי השמאל הדתי. הרצאה מצויינת זו הייתה, על תולדות החשיבה הליברלית של העת החדשה. באמצע ההרצאה הצטרף פרופ' אחר, גם הוא מזוהה עם חוגי השמאל הדתי, כמאזין. לאחר כמה דקות אמר המרצה כי לו היה הפרופ' המאזין רץ לפוליטיקה, היינו מוכנים כי יהיה שליט יחיד משום שתכונותיו הנאצלות וודאי יועילו לכולם וימנעו את הביורוקרטיה והבלבול שיש בדמוקרטיה. הבטתי מסביב ואיש לא הזדעזע, מלבדי כמובן.

מסתבר כי הגעגועים למצרים מעולם לא נטשו אותנו. אנו רק מחפשים מישהו ראוי לתת בידו את חירותנו. גם בקרב ליברלים שמאלנים ונאורים מקננת אותה תשוקה למנהיגות חזקה שתראה את הדרך לכולם. גם בקרבם, אולי בעיקר בקרבם, רוחש הבוז לדעת הקהל ולבחירותיו והם היו מעדיפים לראות את חבריהם הנאורים והטובים (ואכן מדובר באנשים טובים!) בשלטון.

כשאריאל שרון התמודד לראשות הממשלה תחת הסלוגן "צריך מנהיג חזק", צריך היה להיות ברור לכולם כי מדובר באיש מסוכן ובמפלגה מסוכנת, שבעצם רוצה את תמיכתנו בנטילת זכות הבחירה שלנו. אריאל שרון היה איש חזק, ומי שתמך בו מחוגי הימין, הצמיח דיקטטורה שבסופו של דבר העלתה את הכורת על הימין עצמו. תשאלו את מפוני גוש קטיף.

למעלה משלשת אלפי שנים לאחר היציאה ממצרים, מאתים וחמישים שנה לאחר המהפכה הצרפתית ומאה וחמישים שנים לאחר שחרור העבדים בארה"ב, מתברר כי אנו עדיין מחפשים מנהיגים חזקים, שיגידו לנו, שיחליטו בשבילנו, שיהיו בטוחים ונחושים, שיובילו אותנו אל האור. אנו מוכנים להיות אסקופה הנדרסת לרגליהם, לו רק יואילו לדרוך עלינו.

בזמן הבחירות הצהירה ישראל ביתנו כי העומד בראשה מבין ערבית. כבר אז חששתי מאוד – הרי מנהיגות שמדברת ערבית אינה משוש ליבנו. הרי כל מנהיג שמדבר ערבית בעולם, ללא יוצא מן הכלל הוא דיקטטור, עריץ ומושחת. נרגעתי אז, היה ברור שאביגדור לא מבין מילה בערבית, הרי זו רק סיסמת בחירות, אולם שכחתי כי הוא מדבר רוסית. רוסית הרי הייתה השפה של הצאר, ושל סטאלין וגם של פוטין. ולפתע גילינו השבוע שמנהיג שמדבר רוסית מסוכן יותר מכזה שמדבר ערבית. ברוסיה העריצות יותר מתוחכמת, היא מתחפשת לאידיאלים של שיוויון ושקיפות, היא פועלת בשם קול ההמון וטובתו, היא נאורה ומחושבת והגיונית, אך משום מה בסוף היא מתגלה כנוראה מכל.

ליברמן מבקש טוב, איני מטיל ספק בכך (עד שיוכח אחרת...), אולם אלו שתומכים בהקמת משטרת פוליטיקאים שתפקח על תקציבים ודעות, ותבקש להשתיק את הדיון הציבורי שלא דרך מסגרות החוק המקובלים, או דרך ערוצי ההידברות הציבוריים, ימצאו רטייה על פיהם במהרה. כדאי אולי ללמוד על מקארתי והובר, על רובספייר ואולי להרחיק עד הסנאט הרומאי. פוליטיקאים שנוטלים כח לא להם, היודעים מה טוב ומה רע ללא היסוס, שדבריהם חדים ונוקבים, הובילו תמיד לאסון. אין אלו מותרות להיות "פיינשמקר", גם בעת חירום. ללא יפי הנפש היינו ככל הגויים מסביב – בורים, מתלהמים, שונאים, עדרים של אנשים ללא מחשבה וכיוון.

מתברר שליברמן מדבר רוסית, ומנהיג שמדבר רוסית צריך להדאיג כל מי שיצא ממצרים.

 

הערה: מי שיסיק מדברי כי יש לי דבר וחצי דבר נגד דוברי רוסית או ערבית, טועה לחלוטין. אנא קרא את המאמר שנית.