img

למלוך בכבוד

שפת אמת ויגש, תרל"ה: וַיֶּאְסֹר יוֹסֵף מֶרְכַּבְתּוֹ. כי כל מה שהוא תחת האדם נקרא מרכבה שלו, ולכן כל הבריאה הוא מרכבה להשי"ת שהוא מלך העולם.  אדם הוא בסך הכל אדם, ולו ...

פרשת ויגש

סיום הפרשה הקודמת, קטע את הסיפור אודות בנימין וגביע יוסף באמצעו. סופר שם על תגובת יהודה ואחיו להאשמת בנימין, שבדומה לתגובותיהם על האירועים הקשורים לירידה למצרים, תלתה את אשר אירע ...

יהודה וקהל היעד שלו

כמו סבו, אברהם, שניסה להתמקח עם ה', יהודה ניגש לאדונו ומתחנן: ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדני, ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. (מד:יח) ישנן ...

פנים אל מול פנים

כל אחד מאיתנו וודאי עמד בפני פקיד ממשלתי שראה בו רק מספר בתור, או מספר תעודת זהות ולא אישיות שיש להתייחס אליה בצורה מיוחדת. ברגעים כאלו אני חש כי אנושיותי ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור