img

עבודת השם מתוך מאבק

 'ויקרא שם המקום ההוא מחנים - לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוקים פנים ...

פרשת וישלח

בתחילת הפרשה הקודמת תיארה התורה כיצד ברח יעקב במצוות אמו מאימת עשו אחיו ומצא מקלט בבית לבן דודו (כ"ח, י – כ"ט, יד). בחלקה השני של הפרשה ציווהו ה' לשוב ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור