img

אורות וצללים בימי בין המצרים

בס"ד ימי בין המצרים תשע"ד שלשה שבועות של שחוק                                       לי"ז בתמוז   1. עבודה זרה ...

מוזיקה ותקומת ישראל בארצו

רבים נמנעים מלשמוע מוזיקה בשלושת השבועות כזכר לחורבן בית המקדש. קל וחומר בתשעת הימים. וכן, יש הנמנעים מלשמוע בספירת העומר. ברם, השאלה היא מה המקור ההלכתי לאיסור זה? ובכן, מסתבר ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור