img

קב"ה ושכינתיה

  בס"ד   [מדרש הנעלם מדרש איכה]:   שלחו להו בני בבל לבני ארעא קדישא, לן יאות למבכי, לן יאות למעבד הספדא על חורבן בית אלהנא, על דאתבדרנא ביני עממיא, ואית לן למיפתח הספידא, ולפרשא ...

בשנת היובל הזו

בס"ד     ענין שמיטה והר סיני   מפני מה בחרה התורה לציין דווקא את פרשת השמיטה והיובל כמצוות שניתנו בהר סיני? וכי לא כל התורה ניתנה בהר סיני? הסברם של חז"ל כי מצוות אלו ...

מלפפונים ומלאכים

בס"ד     שאלה: בימים האחרונים עוברת בוואטסאפ הקלטה של רב כלשהו הקורא לנשים להאמין כי עבודת אלקים שלהם היא בפתיחת התנור ובחיתוך סלט. הסרטון הויראלי הזה אינו רק ויראלי במובן של תפוצה ...

טוהר הנשק והמזבח

התלמוד הירושלמי מספר כי רגבי האדמה מהם יצר הקב"ה את האדם נלקחו ממקום המזבח. הסיבה לכך היא הכפרה אותה יצטרך האדם בחייו כדי להתקיים. כל חומר סופו להתבלות ולכלות, כל ...

בין תמימות לאופוריה

  לפני שנים רבות סיפרו על ר' משה פיינשטיין כי גבאי הישיבה פנה אליו מיד כשסיים שמונה עשרה וביקש ממנו לגשת דחוף לטלפון. ר' משה עמד באותה עת ולא זז לאחור ...

משפחת הטורפים

תלמידים רבים מתקשרים או שולחים מסרונים דחופים בזמן השירות הצבאי. מרבית השאלות הן בשאלות כשרות, ובדרך כלל אין מדובר על המטבח הצבאי אלא על פריסות חגיגיות בשטח בסיום ...

תקשורת

  קשה לי עם הרבה ישראלים ויהודים. החרדים לא שותפים פעילים בחיים הישראליים, החילונים לא שותפים בחיים היהודיים, אוהדי הכדורגל לא שותפים בכלל בשום חיים, יהודי הגולה נהנים משותפות הגורל איתנו, ...

בחורינו המצויינים

הבוקר קראתי את דברי מורי ורבי הרב ריסקין, ואת דברי הרב אלי סדן  בעניין תופעת נערי 'תג מחיר', להפתעתי שניהם בעלי גישה דומה. הרב ריסקין כתב כי הוא מתבייש לקרוא ...

מחיר השתיקה

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

מצעד האיוולת

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

עוד על צניעות שהיא פריצות

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

האם במערב יש תרבות?

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

סרוגים או לא?

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

לא לעונש המוות!

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

תייר מזדמן

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

Pioneros por el Comunismo, Seremos como el Che

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

Vox populi, vox Dei

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

על האושר והעושר

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

על תנועת חב"ד

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

כה נדירה ברכת המלך

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

האח הגדול

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

תגובה ציונית הולמת

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

שמאל - ימין

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

מדינה אוכלת מנהיגיה

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

בשבח הבדידות

  מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור

«התחלהקודם12הבאסיום»