img

פרשת ויקהל

בסוף הפרשה הקודמת מתואר המפגש של משה עם בני ישראל אחרי רדתו מההר, ותגובת העם לקרינת עור פניו. שם מסופר שמשה ציוה את העם את כל מה שציווהו ה' בהר ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור