דף הבית>שיעורים
img

"וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד"

"וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד"- עיון בסיפור משה, הגחלים והזהב (נטל חלק בלימוד ובכתיבה- גלעד שור)   שמות רבה (וילנא) פרשה א ויגדל הילד, כ"ד חדש הניקתהו ואתה אומר ויגדל הילד, אלא שהיה גדל שלא כדרך ...

ירושת אבות

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק ויחי, התשע"ב.   חוקי הירושה היהודיים מסמלים בעיני גדולי ישראל את אבן הבניין של היהדות. במאבק על צביונם של חוקי הירושה נאבקו הראשונים והאחרונים נגד שינוי החוקים ...

תלמוד גדול או מעשה גדול?

אחד מראשי הישיבות החשובות נשאל פעם: מדוע צריך ללמוד גמרא? ענה אותו תלמיד חכם: "אינני מבין את השאלה, זה כמו לשאול מדוע צריך לנשום או לאכול. זהו חלק בלתי נפרד ...

מצעד האיוולת

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

דרכי שלום ולפנים משורת הדין

האיסור החמור ביותר הקיים בהלכה הוא "חילול השם". גבולותיו של האיסור רחבים ואישיים מאוד, החל ממעשי עבירה או חוסר מוסר ועד החלפת שרוך נעל בשעת השמד או קניה בהקפה בחנות ...

עוד על צניעות שהיא פריצות

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

ניסים

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק מקץ, התשע"ב.   כשנולדנו דאגו לנו הורינו יומם ולילה. כל מה שרק ביקשנו, בבכי או רק בהינף אצבע, מיד קיבלנו. רק לעיתים נדירות אמרו לנו לא. אם ...

משתה ושמחה

חנוכה ופורים, נתפסים אצלנו כשני חגים שונים ומשלימים. בחנוכה אנו חוגגים את נצחון הרוח על החכמה היוונית שאיימה ובקשה לפגוע בתורת ישראל. הפילוסופיה היוונית מבוססת על כך שהחכמה היא אך ...

עלון אור תורה - חכמת נשים - שבת מקץ

      לחצו על התמונה ע"מ להוריד את עלון אור תורה בנושא 'חכמת נשים', שבת מקץ.         ...

עבודת ה' - עיבוד ו/או שיעבוד

עבודת ה' שלי היא אורח חיים ולא אפליקציה חיצונית, היא מהות החיים ואינה נפרדת מעצם היותי. כל פעולה שאני עושה לקיומי הפיזי או הרוחני הינה בגדר עבודת ה'. "לאהבה את ...

והחדש יתקדש

הניסיון לצייר קווי מתאר ל'חינוך לחיי תורה לבנות התיכון', מעלה באופן כמעט מיידי את דמותה של רות. כאשר בועז נושא את רות לאישה, כל העם והזקנים מברכים את רות במילים: ...

פיה פתחה בחכמה

  נפתח בוידוי. ברוב המשפחות שאנו מכירים, בעיקר אלו שלנו, האישה מוצלחת מן הבעל בכל פרמטר. הן רב משימתיות, עומדות על ערכיהן ואינן נרתעות, מסודרות יותר, מחנכות את הילדים טוב יותר ...

למדתי גם אני לשקר... שלום לתמימות

"למדתי גם אני לשקר... שלום לתמימות" (רונית שחר)   פעמים רבות אני נשאלת על ידי תלמידותיי: "מהי לדעתך עבודת ה' הראויה יותר- זו הנעשית מתוך תמימות, או שמא עבודת ה' מתוך ...

תורה של נסתר בעידן הפייסבוק

אנו נמצאים בעידן המסך. דור שלם החווה את העולם דרך מסך המחשב והסמרטפון, ונחשף לא רק לתמונות ושירים אלא גם לדמויות. בעידן הרשתות החברתיות הכל הופך להיות זמין ומהיר הרבה ...

תפילה ותורה

מה עושים בישיבה?   פירוש למאמר בספר הזהר, פרשת וישלח – 'חצות לילה ותפילת השחר'   רבי אלעזר ורבי יצחק הוו אזלי בארחא, ומטא זמנא דקריאת שמע, וקם רבי אלעזר וקרא ק"ש וצלי צלותיה, ...

עבודת השם מתוך מאבק

 'ויקרא שם המקום ההוא מחנים - לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוקים פנים ...

האם במערב יש תרבות?

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

עקידת דורית

עפ"י דברי הזהר, פרשת תולדות, מאמר 'ותכהין עיניו מראות'.   'וילכו שניהם יחדיו', האב בעל החסדים והבן הנעקד, איש הדין. והבן מעולם לא הותר מקשריו, נותר עקוד ועיוור, מגשש באפילת הלילה, בגדר ...

עלון אור תורה - שבת ויצא

      לחצו על התמונה ע"מ להוריד את עלון אור תורה בנושא 'עבודת השם', שבת ויצא.         ...

הקודש שבחולין

משנה: לא יטול אדם אם על בנים אפי' לטהר את המצורע. ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר, אמרה תורה: למען ייטב לך והארכת ימים, ק''ו על מצות חמורות שבתורה:   סוגיית  הגמרא: תניא ר' ...

מסע המחנות

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק תולדות, התשע"ב.   אחד האתגרים הגדולים ביותר בבריאה הוא התאמת האורות לכלים, אך לעולם הדבר יסתיים במפח נפש, משום שתמיד חזון, רעיונות וחלומות גדולים מן המציאות. אולם, ...

סרוגים או לא?

מדור איפכא מסתברא נועד להעמיד אתגר בפני החשיבה הרגילה, לא בהכרח להביע דעה. אנו מבקשים לחשוב, לצאת לרגע מן הקופסא, כדי להבין אותה טוב יותר. כך אולי ייהפך ה״סיטרא אחרא״ ...

עקידת יצחק – הגרסה הנשית

חייהם של האבות רצופים מכשולים וקשיים. ניסיונות רבים עוברים עליהם בדרך למנוחה ולנחלה. מציוויו של ה' לאברהם 'לך לך' דרך עקדת יצחק וכו' נתקלים האבות במציאויות דרמטיות הדורשות גילוי כוחות ...

על צניעות שהיא פריצות

  בשבת בראשית הוצאנו, ישיבת מחנים לבנים ומדרשת לינדנבאום לבנות, עלון דברי תורה שחולק בבתי הכנסת. מטבע הדברים הופיעו בעלון תמונות של כמה מבני הישיבה ותמונות של כמה מבנות המדרשה. כמה ...

טוב שברופאים לגיהנם

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק חיי שרה, התשע"ב.   על שביתת הרופאים   בעולם האלילי שהקיף את ישראל בתקופת חז"ל יש להלכה המתירה לרופאים לרפאות שתי משמעויות עמוקות. האחת היא כי האלקים ברא את ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור