דף הבית>שיעורים
img

כוהניך הקדושים

אחת הסכנות הגדולות של הנהגה רוחנית היא הקיבעון. כשעולה אדם לגדולה או נבחר לתפקיד חדש, הוא מלא באנרגיות, מביט אל העתיד בתקווה, מתחדש ומתכנן. ברבות הימים הוא צריך להגן על ...

הקול קול יעקב והידים ידי עשו

פרשת תולדות פותחת בתיאור לידתם של בניהם של יצחק ורבקה. התורה מתארת בשני שלבים את ההבדלים בין שני הבנים. מיד עם תיאור לידתם מופיע ההבדל המולד – עשו שעיר ויעקב ...

פרשת חיי שרה

פרשת השבוע פותחת בסיפור על מיתת שרה, כשהמוקד של סיפור זה הוא תיאור רכישת האחוזה הראשונה שאברהם רוכש בארץ (כ"ג). אם עד עתה נעשו מעשים סמליים שמציינים את הקשר בין ...

GPS, או ניווט לפי השמש?

  איבוד חוש הראיה מהווה את אחד הפחדים הגדולים שלנו אך הוא עשוי להיות מתנה טובה. חוש הראיה הרי הוא החוש המרכזי שלנו, הGPS - המנווט אותנו בתחומים כה רבים, אולם ...

שרה אימנו ובגדי מעצבים

מה בחור צעיר ילמד משרה אמנו על בגדי מותגים?   על הפסוק "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה" מביא רש"י את דברי המדרש: שרה היתה בת ...

משיח לא בא

להבדיל מדתות אחרות, כך אנו אומרים, היהדות ידעה לקדש את החיים ופחות את המוות. מי שמת על קידוש השם מקום שמור לו תחת כיסא הכבוד, אולם מי שחי על קידוש ...

עקידת שרה

"ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון…ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה." מהיכן בא אברהם? למה לא היה עם שרה ברגעיה האחרונים? יש מרבותינו שאמרו שאברהם בא מעקידת יצחק בהר המוריה שקראנו ...

כלה ליצחק

 אריכות סיפור מציאת הכלה החיפוש אחרי כלה ליצחק לא ארך זמן רב. מיד עם הגיעו לבאר בעיר נחור (כד:י-יא), מתפלל עבד אברהם אל ה' וקובע את המבחן לנערה הראויה. עוד לפני ...

מוזיקה ותקומת ישראל בארצו

רבים נמנעים מלשמוע מוזיקה בשלושת השבועות כזכר לחורבן בית המקדש. קל וחומר בתשעת הימים. וכן, יש הנמנעים מלשמוע בספירת העומר. ברם, השאלה היא מה המקור ההלכתי לאיסור זה? ובכן, מסתבר ...

מוות מוחי – לדעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

מוות מוחי –לדעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל[1]   מבוא השאלה מהו רגע המוות נידונה רבות בהלכה.[2] השאלה היא עד מתי אדם מוגדר חי. כלומר, עד מתי נפשו של אדם בקרבו וממתי נפשו פרחה ...

פרשת וירא

חלקה האחרון של פרשת לך-לך עסקה בהתמודדות עם עקרותה של שרה. פרשיה אחת תיארה את הניסיון הכושל שלה להיבנות מלידת בנה של הגר (ט"ז), ופרשיה שנייה תיארה את הברית שנכרתה ...

'ממני תראו'

מבט חסידי על הפרשה   בבסיסי צה"ל רבים מופיעות סיסמאות חינוכיות. על אחת מהן מופיע הפסוק מספר שופטים, "ממני תראו וכן תעשו", הבא להדגיש את חשיבות הדוגמא האישית שצריך מפקד לתת לפקודיו. ...

רבין כמדרש

המוסד החשוב ביותר לשימור ולעיבוד הזיכרון היהודי הוא בית המדרש, כאשר המציאות המתרחשת מחוץ לכתליו היא סיפור, ההופך למדרש בתהליך הלמידה. לאורך שנים מתרחק בית המדרש מן המציאות כפי שהייתה, ...

פרשת לך לך

פרשת נח נחתמה בתיאור מסעו של תרח ומשפחתו מאור כשדים לארץ כנען, מסע שנעצר בחרן. פרשת לך לך פותחת בתיאור המשך המסע של חלק מהמשפחה, אברם שרי ולוט, אלא שהפעם ...

על הכורים בצ'ילה

"מוריד שאול ויעל"     דני ליטני שר את שירו של דן אלמגור "לפתח הר הגעש", בו הוא שואל מדוע גרים אנשים על לועם של הרי געש ותשובתו היא כי יש להם תקווה, ...

פרשת לך לך

"במה אדע" - שאלה וברית       חידת ברית בין הבתרים אנו נוטים לחשוב על ברית אלוקית, חוזה עם הקב"ה כביכול, כדבר שיש בו רק טוב. כל ברית עם ה' אמורה לכלול, פחות או ...

מזל טוב

בעולם שלנו, עולם ששם את האדם במרכז ואת הישגיו כפסילים, כשלון לא בא בחשבון. אנו סוגדים למצליחים וכל תקלה ומשבר מיד מרפים את ידינו. לא פלא שהמחלה הנפוצה ביותר בעולם ...

שושלת קין ודור אנוש – אז הוחל לקרוא בשם ה'

  פרשת בראשית היא אחת מהפרשות הגדושות בתורה ומכילה בתוכה את סיפורי בריאת העולם את סיפור הגירוש מגן עדן ועוד נושאים רבים העומדים בתשתית התרבות האנושית בכלל וביסוד עולם האמונה והמחשבה ...

בריאת האדם והתוכנית האלוקית

ידועה אמרתו של רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך... זה כלל גדול בתורה" (תורת כוהנים, קדושים פ"ב) – כל מצוות התורה, כל המנהגים והמסורת, כולם נועדו להביא לאהבת אדם את רעהו. ...

בקשת גשמים שלא בעיתם

שאלה: בעקבות המחסור הגדול במים במדינת ישראל, נשמעת הטענה שיש להקדים ולבקש גשם לפני ז' בחשוון, וכן להמשיך בבקשת הגשמים גם לאחר חג הפסח. מה אומרת על כך ההלכה? תשובה: ידועה ההלכה לפיה ...

קידוש החיים או המוות?

להבדיל מדתות אחרות, כך אנו אומרים, היהדות ידעה לקדש את החיים ופחות את המוות. מי שמת על קידוש השם מקום שמור לו תחת כיסא הכבוד, אולם מי שחי על קידוש ...

פרשת נח

      מידי שבוע, נפרסם בע"ה פינה קבועה זו ובה נציג את הנושאים שבפרשת השבוע באופן כוללני, ונעמוד על מקומה של הפרשה ברצף הכללי של התורה. לפינה זו שתי מטרות עיקריות: א. לסייע לקהל ...

פרשת בראשית

      מידי שבוע, נפרסם בע"ה פינה קבועה זו ובה נציג את הנושאים שבפרשת השבוע באופן כוללני, ונעמוד על מקומה של הפרשה ברצף הכללי של התורה. לפינה זו שתי מטרות עיקריות: א.      לסייע לקהל ...

תורתו של הנוסע בזמן

לו היינו מציעים לך להיכנס למכונת זמן ולבקר, נגיד ל-24 שעות, בנקודה כלשהי בהיסטוריה, לאן היית נוסע/ת? תשובות שונות קיבלתי מאנשים רבים על שאלה זו, אחת מהן מכוונת את חיי ...

"סליחה, איבדת משהו?"

הנה אנחנו מתחילים שנה. כל התחלה היא יציאה לדרך חדשה. בבסיסה של כל יציאה לדרך מונחת תחושת חוסר. בבחינת "על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו" (שיר ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור