מר ינון אחימן

עבודת השם מתוך מאבק

מר ינון אחימן

 'ויקרא שם המקום ההוא מחנים - לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים'

 

פעמיים משנים את שמו של ליעקב לישראל. בפעם הראשונה שינוי השם נעשה בעקבות מאבקו של יעקב במלאך האלקים, במעבר יבוק. בפעם השנייה משנה אותו אלקים ישירות לאחר שיעקב בונה את המזבח בבית אל. גם שמותיהם של שרי, אברהם ויהושע שונו, אך מדוע צריכים לשנות את שמו של יעקב פעמיים?

המפתח נמצא בהסברו של מלאך האלקים לשינוי השם: 'כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל'. עם אנשים אכן נאבק יעקב, אך היכן שרה עם אלקים?

כדי לענות על שאלה זו צריך להתבונן היטב במסע התיאולוגי שעובר יעקב בחייו, מסע זהות שהוא בעצם מאבק של יעקב עם עצמו על אמונתו. בראשית בריחתו לחרן לאחר שהוא מקיץ מחלומו נודר יעקב נדר, ממנו עולה הרושם - שרק אם אלוקים יעזור לו במסעו העתידי, הוא יכיר בו ויהפוך אותו לאלוקים שלו.

בהמשך מתגלה אלקים ליעקב ואומר לו באופן מפורש שעליו לעזוב את בית לבן ולחזור לארץ מולדתו ארץ כנען. כשיעקב מתאר התגלות זו בה נאמר לו "אנכי הא-ל בית-א-ל...", הוא אינו מסוגל להבין שזהו דיבור ישיר של אלקים, אלא הוא מתאר זאת כהתגלות של מלאך בחלום, "ויאמר אלי מלאך האלקים בחלום". בדרכו חזרה לכנען יעקב כורת ברית עם לבן, בונה גלעד ומקריב בו קורבנות, אך למרבה ההפתעה הגלעד הוא ל"אלוקי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו", יש את אלוקי אברהם ויש מקום גם לאלהיו של לבן, אלוהי נחור.

 

אולם לקראת חזרתו של יעקב לבית אל חל שינוי דרמטי. יעקב מזהה את ההתגלות כהתגלות ישירה של אלוקים ולא כהתגלות על ידי מלאכים. בנוסף לכך לראשונה הוא מצווה על כל בני ביתו להסיר את כל אלוהי הנכר מקרבם. אין יותר מקום לאלים זרים. אין יותר אלקי אברהם ואלוהי נחור אלא יש רק אל אחד. בכדי להדגיש את השינוי שחל בו משנה יעקב את שם המקום מלוז לבית-א-ל.

לאור התבוננות זו שינוי שמו של יעקב הוא למעשה קריאה לו להתקדם בחייו. עד למעבר היבוק היה יעקב בתנועה בין חרן וישראל, בין אלהי נכר הארץ ובין אלקי ישראל. גם דוד מעיד על עצמו כי גירושו מארץ ישראל הביאו להיות כעובד אלהים אחרים (שמו"א כ"ו י"ט). כעת משהוא חוזר לישראל, ערב הכניסה לארץ, מסמנים לו שהשלב הזה הסתיים ולכן משנים את שמו. גם יעקב מכיר בכך, ונותן למקום את השם 'פניאל' כי הוא ראה את האלקים פנים אל פנים. אין כוונתו של יעקב שהוא ראה אותם במקום זה ממש, אלא ששם התחוור לו שכל התגלויותיו הקודמות היו התגלויות ישירות של האל, בעברו הוא פגש כבר את האלקים האחד והיחיד פנים אל פנים.

בתום התהליך מתגלה הקב"ה ליעקב ומשנה את שמו שוב, הפעם נראה שיש לקרוא את שינוי השם, כפשוטו- ישראל – ישר א-ל. מעכשיו אמונתו של יעקב היא כבר אמונה ישרה.

כך גם אנו כשיסדנו את ישיבת 'מחנים' שמנו לנגד עינינו את הדרך בה הפך יעקב לישראל. איננו נרתעים משאלות קשות ובמובן מסוים אף ממאבק עם דימויים שונים של האלוקות שהתבססו בעולם. אנו רוצים לברר את השם במאבק ולעבדו ביושר. ונוכל, אי"ה.