shministim_shut - item.php
img

אבולוציה ותורה?

נושא:


שאלה:

שמעתי מרב אחד שאבולוציה סותרת את התורה ואין להאמין בתיאוריה זו. הרב אמר שרוב המדענים בעולם סותרים את התיאוריה הזו. למדתי וקראתי בעניין ונראה לי שרוב העולם מאמין בזה. מה לחשוב?
שאול

תשובה:

 

ברשותך אענה בסעיפים:

  1. איני רוצה ללמדך מה לחשוב. אציע לך דרכי חשיבה ותוכל להחליט בעצמך.
  2. אני מסכים איתך שרוב המדענים בעולם מסכימים לתיאוריה הזו, אולם להשתמש במילה אמונה בנידון זו שגיאה. המדע עסוק בתיאוריה הנמדדת ומתאמתת בכלי המדידה. אמונה קשורה רק לאלקים, כיוון שאמונה היא הרבה יותר מידיעה ויש בה קשר נפשי ומחויבות ורצון וידיעה. השאר את האמונה לאמונה באלקים.
  3. התורה עסוקה בשאלת המשמעות ולא בשאלת הזמן. "בראשית" פירושו, כדברי רש"י, בשביל ראשית. ריה"ל בכוזרי ורמב"ם במורה נבוכים מוכנים לקבל אפשרות שהעולם קדמון. גם אנו יכולים לקבל אפשרות שהעולם מתקדם ומשתכלל, הרי אמר זאת במפורש הראי"ה קוק באורות הקודש חלק ב' תקלז' שתורת ההתפתחות מתאימה ליהדות.
  4. ככלל, אני ממליץ לעסוק פחות בשאלות "טכניות" ולעסוק יותר בשאלת המהות.

הרב שלמה וילק


תגובות גולשים

(*)שדות חובה