shministim_shut - item.php
img

בקשת גשמים

נושא: ארץ ישראל וגאולה


שאלה:

שלום הרב. מדוע כיום מתחילים לבקש גשמים רק בז' בחשוון? כשהיה מקדש הדבר מובן אך כיום לא נראה שיש סיבה לכך. יש כל מיני דברים שאנו עושים זכר למקדש ומתוך " במהרה יבנה בית" אך נראה שכאן מדובר בדבר בעל השלכות פרקטיות,לא במשהו סמלי. הגשמים בימים האחרונים נראים לי כברכה ולא כמזיקים במציאות שלנו. תודה,גלעד

תשובה:

שלום גלעד,

 

שאלה מצויינת. כדאי לשאול עוד ארבע שאלות:

  1. מדוע חשובים יותר עולי הרגלים מן הגשם שישפיע על הכלכלה בצורה מכריעה?
  2. מדוע לא מפסיקים לומר ותן טל ומטר לברכה שבועים לפני העליה של פסח?
  3. גם כשבית המקדש יבנה במהרה, הרי כיום לא עולים ברגל, ולא צריך שבועיים.
  4. מדוע בחו"ל מתחילים לומר כיום רק בתחילת דצמבר, לפי מנהג בבל הקדום, שלא רלוונטי היום כלל? כולל בחצי הכדור הדרומי, שם בכלל מתחיל הקיץ!!

אין ברירה אלא להודות שההלכה לא סברה מעולם שהתפילות שלנו רק הן אלו שמורידות את הגשם, אלא רצון ה' והטבע. התפילות נועדו כדי לזכור את חשיבותו וכדי להיות ראויים לגשם שיורד. משום כך, כמו שאכן אומרת הגמ' בתחילת תענית, אין באמת חשיבות למתי מבקשים את הגשם, אלא בעיקר צריך לזכור ולהזכיר את חשיבותו, אולם התפילה כוללת מערכת שיקולים רחבה יותר של התחשבות באחר ומנהג קבוע וכו'. כיום, הרי כמעט ואיננו זקוקים לגשם, משום שאנו מתפילים מים, אז בכלל לא נבקש גשם?! אנו ממשיכים לבקש ולהזכיר כמה חשובים המים וכמה חשוב הקשר עם הקב"ה דרך הבקשה ודרך הסמל של השפע היורד מלמעלה.

 

חורף טוב וגשום,

שלמה וילק


הרב שלמה וילק


תגובות גולשים

(*)שדות חובה