shministim_shut - item.php
img

מכשיר חכם

נושא: הדרכה


שאלה:

שלום הרב , רציתי לדעת האם מותר לבן ישיבה להחזיק מכשיר חכם עף על פי כל הסכנות הטמונות בו ?

תשובה:

שלום מאיר,
לצערי איני מכירך, כך שאיני יכול לענות במדויק. אולם, אם הקריטריון להשתמש במשהו הוא הסכנות הטמונות בו, כיצד זה אתה נוהג בדרכים, אוכל בשר, או שוחה בים? איך ההלכה קבעה ברכת הגומל, בהתירה להיכנס לסכנות? ואנא, אל תענה לי כי סכנת הרוח חמורה מזו של הגוף, כי לצאת לרחוב זו סכנת רוח חמורה מאוד, ודומני כי כולם יוצאים, למרות, אבוי, חוסר הצניעות שבחוץ. מול סכנות מתמודדים, לא בורחים, זהו אדם. ואין אלו סכנות מיותרות, שהרי המכשיר הזה, שכינית חכם, הוא אחד הכלים המדהימים שנתנה לנו תרבות המערב להתקדם ולצמוח ולהשפיע, והוא חשוב ומשמעותי. אכן, כגודל הסיכוי כך גדול הסיכון, אולם חבל לוותר על הסיכוי. כשהמציאו את הדפוס אמרו שזה מסוכן, והמוסלמים לא הדפיסו ספרים. תראה מה קרה להם. בימיי בישיבה תיכונית היו בכל החדרים חוברות נוראיות, והיה מאוד קשה להתמודד עם היצר. והתמודדנו, וגם אלה שנפלו, ואכן היו רבים, רבים מהם רבנים ומחנכים היום. לי היה מחנך כזה, רב לחיים, שלימד אותנו להתמודד. במקום לגזור גזירות מיותרות ולאמלל לכולם את החיים בחשדות ואשמות ויסורי מצפון, מוטב לו האוסרים יחנכו להתמודד, יחנכו למחול ולהתקדם, יחנכו לעוצמה רוחנית אמיתית ולא מזוייפת של כוחניות והחמרה והטלת רפש. בכלל, הגמ' אכן אומרת שהקב"ה עשה עימנו חסד בהמציאו את העוני, כי העושר מעוור ומרחיק מאיתו, אולם אותה תורה הבטיחה עושר ומלאות כשכר, ולא ביקשה לעבוד את השם בחוסר ובמצוק, אלא בשמחה ומרוב כל. אז ללא טלפון סלולרי אולי תחשוב שאתה יותר רציני, אולם איתו תוכל גם להיות אדם ויהודי שלם יותר. ואם קשה לך, תפרוש כהוראת שעה, ותאזור כוחות.
בברכה,
שלמה וילק


הרב שלמה וילק


תגובות גולשים

(*)שדות חובה