shministim_shut - item.php
img

קנאותו של פנחס

נושא: כל הנושאים


שאלה:

שלום כבוד הרב, לאחרונה אני מתחבט בשאלה האם מעשהו של אותו אחד שדקר ורצח במצעד הגאווה אינו בעצם דומה למעשהו של פנחס. אשמח אם תוכל להסביר מדוע מעשהו של פנחס היה מוצדק לשעתו, ומדוע לא ניתן לקחת אותו כדוגמא לימינו למרות השבח שהמעשה זכה לו במקרא. תודה מראש.

תשובה:

שלום נעם,
לשאלה כזו אין תשובה אמיתית. כל מה שאענה ישמע כתירוצים קלושים. אציע מחשבות.
גדולי הדורות התחבטו בשאלה. דומני כי מרביתם העדיפו את החוק על פני הקנאות וראו בה רק תנועה חשובה בנפש שתרגומה במציאות הוא חוק. כלומר, שיש ללמוד מפנחס שלא להישאר אדיש ולא לפעול רק מתוך פורמליות, אלא להרגיש את הכאב שבהתבוללות, ואז להגיב באופן שקול שישיג את המטרה.
למעשה, מדוע אינך שואל לגבי חילול שבת, שם גם החוק מחייב מוות? האם תרצה להרוג מחללי שבת כיום? האם באופן מעשי יש מי שרוצה בכך?החזון איש בהלכות שחיטה כותב שזה היה פעם, כשאנשים לא חיללו שבת באופן המוני ועונש המוות נראה הגיוני, וכיום מחליפים את הקנאות הרצחנית בקנאות של קירבה ואהבה. כך גם כאן. התורה מצהירה על כוונות ושאיפות, החוק והמסורת וההגיון של חכמי ישראל מחברים כוונות אלו למציאות, ולעיתים זה נראה הפוך, אבל למעשה זה עומק הדין.
כל טוב,
שלמה וילק.


הרב שלמה וילק


תגובות גולשים

(*)שדות חובה