shministim_shut - item.php
img

פעולת התפילה

נושא: כל הנושאים


שאלה:

שלום, רציתי לדעת כיצד פועלת התפילה שאנו מתפללים. האם אפשר לומר שאנו משנים את רצונו של הקב"ה בעקבות תפילתנו? ואם לא, אלא פועלת על שינויו המוסרי של האדם, מדוע נוסח התפילה מנוסח בצורה כזו שאנו מבקשים מה' בקשות שונות?

תשובה:

שלום,
שאלתך נידונה לאורך הדורות בצורות שונות , אולם דומני שגם אחרי התיחסותי השאלה תשאר קשה יותר מכל תשובה שהיא. ובכל זאת...
קודם כל, כן. התפילה משנה את המציאות ואת רצון האל כפי שהוא בא לידי ביטוי במציאות. כמו שאומר הבעש"ט: עובדה!!
ומה הבעיות בכל זאת: האם א-להים משנה את דעתו, וכי אינו מושלם? והרי איננו רואים כיצד התפילה מועילה, ולעומת התפילה הטכנולוגיה פועלת טוב יותר ברפואה, בהפקת מים, ואפילו בתיקון עולם! וכן, גם אם דעת האל משתנה וגם אם התפילה עובדת, הרי מה שא-להים רוצה בשבילי זה מה שאמור להיות טוב לי!
שאלות טובות שאלת. אנסה לענות בקצרה:
1. העולם כולו מעיד על קיומו של בורא עניו. יש בעולם בחירה, יש רע וטוב, יש אמונה וכפירה, יש דין ורחמים. כך ברא הא-ל את העולם, בענווה, וממילא בצמצום ידיעתו וכבודו ושליטתו, כדי לפנות מקום לאדם. אז התפילה היא חלק מהדיאלוג הזה, גילוי רצון שלנו כדי למשוך בשבילו ברכה מהרצון הא-להי הקיים בתוך העולם ומחוצה לו. הרי גם אצלנו זה דומה: אני מצפה שילדי ירצו את מה שטוב בשבילם, ואני אספק אותו משום שאני רוצה בטובתם.
2. ברובד גבוה של המציאות, כולה אמת. כל האירועים, כל המעשים, כל המחשבות, הם חלק מהדבר הגדול שאיננו יודעים להגיד עליו דבר חוץ מהפרטים המרכיבים אותו. ממילא כל המעשים מוצאים את מקומם בתמונה הגדולה, אלא שאנו מבקשים כי יבואו בטוב ויהיו לברכה עלינו, ובידיעה שכל שינוי הוא שינוי רק ביחס אלינו, אך לא משנה את התמונה הגדולה של העולם.
3. כמה רבדים לטוב, כמו שכל ילד יודע. טוב ללכת לבית ספר, אבל לפעמים בבוקר הילד מרגיש שלא טוב לו ללכת. יש טוב של מיד ויש טוב של היסטוריה ויש טוב של נצח, ואנו מבקשים לשלב ביניהם, אך כמובן שאי אפשר שתהיה הרמוניה ביניהם תמיד. התפילה מבקשת שהטוב הנצחי וההיסטורי יפגוש את הטוב המיידי, המוסרי, משום שזו המטרה של העולם. טוב אינו טוב באמת אם הוא גורם סבל כרגע, אלא אם אני מבין ומוכן לקבל את הסבל הרגעי, ולזה יש גבול כמובן. גם בעולם ההלכה הדבר לא מקובל – לא ייתכן שההלכה תגרום סבל לאשים, ואם כן,היא צריכה להסביר זאת ולבקש את רשות הסובלים, ולא, אין לה תוקף מוסרי והיא תאבד את מאמיניה ותהיה בעיניהם שקרית. התפילה מבקשת ליישר אתהעולם, לא לשנות אותו, אלא לגלות בו את ההרמוניה הנעלמת והנדרשת.
והרי הדברים בקצרה ואידך זיל גמור. ההקדמות לעולת ראי"ה של הרב תעזורנה מאוד.
שלמה וילק


הרב שלמה וילק


תגובות גולשים

(*)שדות חובה