דף הבית>shut>Displaying items by tag: מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:32

מורה נבוכים חלק ג פרק נד

מדוע בחר הרמב"ם לסיים את המורה נבוכים בבירור המילה "חכמה"? הפרק "נוטש" את הפילוסופיה ומחפש את המשמעות לכל דווקא בעולם המצוות. אלו ההולכים בדרך התורה, לא רק בזו הכתובה, אלא גם ברוח הדברים ובמטרתם, יגיע אל האלקים. התורה מקנה לאדם את הדעות האמיתיות לאחר שנתנה את המידות והמעשים הנכונים. סיכום הרעיונות המרכזיים במורה נבוכים.
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:29

מורה נבוכים חלק ג פרק נב

"בכל דרכיך דעהו" – על האדם לחוש את הנוכחות האלקית בכל חייו ואז יכוון כל מעשיו לטוב. המצוות נועדו להכשיר לכך ולכן הן מקיפות את כל החיים.
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:25

מורה נבוכים חלק ג פרק נא, הערה

הרמב"ם נותן עצות טובות כיצד להגיע לארמון. העיקר הוא יכולת השליטה בכוחות הגוף, ע"י ריכוז מוחלט במצוות אותן אנו מקיימים. לאחר מכן, נוכל לעשות רק את המעשים ההכרחיים ולהשקיע את מירב הזמן במדעים האלקיים כדי להידבק בו. שוב, לפי ערך דעתו של אדם כך תהיה ההשגחה בו.
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:20

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (ג)

סיום משל הארמון, חלוקת האנשים לפי המרחק בו הם נמצאים מן הארמון. החשיבות הגדולה של החיפוש אחר הארמון והיחס לחכמי ישראל השונים במרחקם מן הארמון.
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:16

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (ב)

משל הארמון. כל בני האדם צריכים לחפש את המלך הנמצא בחדר הפנימי בארמון. יש שאינם מחפשים ויש התועים בדרך ויש המגיעים עד שערי הארמון. בודדים נכנסים. המצוות מביאות עד שערי הארמון, אך לא מכניסות לתוכו. הידע האלקי הוא המביא אל החדר הפנימי.
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:12

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (א)

משל הארמון: המלך נמצא בארמון ומסביב כולם מנסים להגיע אליו. מי שהגיע מושגח ומי שאינו מגיע אינו מושגח! גדולי ישראל אינם בהכרח מבאי החדר הפנימי, כיוון שהמצוות אינן מביאות אלא עד הארמון ולא מכניסות פנימה. את זה עושה הפילוסופיה – ההבנה של המדע כדי להבין את אלקים. "דע את אלקי אביך" (דברי הימים א', כח'). נראה כי הרמב"ם טוען שהשגחה היא רק לאלו ...
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:09

מורה נבוכים חלק ג פרק לה

חלוקת המצוות לקטגוריות : תיקון החברה, המידות, הדאגה לדל, נזיקין, הסדר ענייני הממונות, החגים, מקדש וקדשיו, איסור מאכלות, אישות. את כל המצוות אפשר להכליל בתוך החלוקה הזו, ולכל אחת מן הקטגוריות יש סיבה, אך לא לכל אחת מן המצוות הנכללות בתוכם.
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:05

מורה נבוכים חלק ג פרק לב

לכל המצוות יש טעם כללי, אולם לא סיבה פרטית. הקב"ה נתן מצוות כדי לתקן את טבע האדם ולקרבו לאלקים, לכן המצוות מתחשבות לעיתים בחולשות האנושיות. תורת ישראל בעיקרה עוסקת בחובה להאמין באחדות האל ולהילחם בעבודה זרה. חלוקת המצוות לקטגוריות כשלכל קטגוריה יש סיבה כללית. הקרבנות נועדו כדי להרחיק מהקרבה לעבודה זרה, וברגע שהפכו להיות מכשיר להת...
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 20:00

מורה נבוכים חלק ג פרק כה (ב)

לאלקים אין סיבות משום שהוא הסיבה הראשונה. אלו המתעקשים שלאל אין שכל אלא רק רצון, הופכים אותו לחסר שכל, וזה לא ייתכן. אלקים הוא החכמה וכל השגחתו והנהגתו בחכמה ולא בהיתול או בשחוק. כל העולם נועד כדי לסייע לאדם להגיע לאל ולכן יש לעשות את כל המעשים בתבונה ובדעת. 
פורסם ב מורה נבוכים
חמישי, 21 נובמבר 2013 13:55

מורה נבוכים חלק ג פרק כה (א)

ארבע סיבות לפעולות שחוק, הבל, שטות ופעולה חשובה. העולם לא נברא בשביל האדם, אלא בשביל האלקים וכל יצור המתאים עצמו לרצון האלקי ראוי ורצוי. רק מי שעושה את מעשיו לצורך ובחכמה רצוי לפני האל ואין מעלה באדם ללא מטרה וחכמה. והחכמה העליונה היא ההידבקות בחכמה האלקית, והנדבק בחכמה זו הוא הרצוי ביותר לפני האל. המצוות לא נועדו להיטיב את חיינו, א...
פורסם ב מורה נבוכים
«התחלהקודם1234הבאסיום»
עמוד 1 מתוך 4