דף הבית>shut>Displaying items by tag: קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 07:04

ירושלמי קידושין - שיעור 18

 נושא השיעור: יציאת עבד עברי בשש.    
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 07:03

ירושלמי קידושין - שיעור 17

 נושא השיעור: עבד לא נקנה בשטר מתנה; נוסח שטר קניין אמה עבריה ושטר קידושין.    
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 07:01

ירושלמי קידושין - שיעור 16

 נושא השיעור: עבד עברי נקנה בכסף ובשטר.    
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 07:00

ירושלמי קידושין - שיעור 15

 נושא השיעור: במה שפחה חרופה קונה את עצמה.    
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:58

ירושלמי קידושין - שיעור 14

 נושא השיעור: יבמה נקנית בביאה וקונה עצמה בחליצה.              
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:57

ירושלמי קידושין - שיעור 13

 נושא השיעור:  קונה עצמה במיתת הבעל; קנין מאמר ביבמה.              
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:56

ירושלמי קידושין -שיעור 12

 נושא השיעור: חילפיי וברייתות ר' חייא.            
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:54

ירושלמי קידושין - שיעור 11

 נושא השיעור: שיעור פרוטה          
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:53

ירושלמי קידושין -שיעור 10

 נושא השיעור:  מחלוקות בית הלל ובית שמאי והנהגתם אלו עם אלו למרות מחלוקותיהם.            
פורסם ב קידושין
רביעי, 12 יולי 2017 06:51

ירושלמי קידושין - שיעור 9

 נושא השיעור:  מחלוקת בית הלל ובית שמאי בדין מודה במקצת – דרשות הפסוקים.          
פורסם ב קידושין
«התחלהקודם12הבאסיום»
עמוד 1 מתוך 2