shministim_subcat - item.php
img

cat = 5

parent = 32

טיולים

שדה בוקר

יהושע שטריק

 

 

 

סיפור מדהים על דוגמא אישית

 

אחת האהבות הגדולות ביותר של דוד בן גוריון היתה אהבתו לנגב.

ברבים מכתביו ניתן להבחין באהבה זו.

 

 SdeBoker01

 

 

· לא אוכל לקבל הצעה שלא להגן על המדבר - באשר אנו חייבים בהגנת תל-אביב. אם לא נעמוד על המדבר - לא תעמוד תל-אביב. קיומו של הנגב הוא אולי ממשי יותר מקיומה של תל-אביב.

· בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו - כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה וישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי.

  

לאחר שדוד בן גוריון מבקר בשדה בוקר הוא אינו מסוגל להתאפק ושולח לחברי שדה בוקר את המכתב הבא:

 

.....במשך ארבעים ושבע שנות חיי בארץ ראיתי כמה מפעלים

חלוציים, ואני יודע שרק בזכותם ובזכות המפעלים החלוציים

שקדמו לבואי לארץ עשינו מעט החיל אשר עשינו. ראשית עצמאות

למולדת מתחדשת. ותסלחו לי אם אומר, שלא ראיתי מימי מפעל חלוצי

כשדה-בוקר....

 

...לא קנאתי מעולם באיש או בקבוץ אנשים, לא ברכוש

ובתואר ובסגולות שיש לאנשים, אם גם יש סגולות לאנשים רבים

מחברי שאני מרכין ראשי בפניהם. אולם בביקורי אצלכם היה קשה

לי לדכא בלבי מעין רגש של קנאה: למה לא זכיתי להשתתף במעשה

מעין זה?....

 

(מתוך המכתב)

 

 

דוד בן גוריון הוא לא רק איש של סיסמאות וב-1953 כאשר הוא מתפטר מהממשלה הוא אורז את בגדיו ועובר לצריף צנוע בשדה בוקר.

  

SdeBoker02

 

 

לאורך תקופת שהותו של בן גוריון בשדה בוקר הוא משתדל לעבוד כאחד החברים

(למרות גילו המבוגר). אורחיו המכובדים מגיעים לבקרו בצריפו בשדה בוקר מתרשמים מאד מן הענווה וההקרבה.

 

כאשר חזר לכהן כראש ממשלה ב-1955, השתדל לחזור ולחגוג את החגים בשדה בוקר כפי יכולתו.

 

ב-1963 פרש סופית מן העשייה הציבורית כראש ממשלה וחזר לשדה בוקר, שם הקים חוג לתנ"ך שאותו אהב מכל משמר.

 

ב-1973 בן גוריון נפטר ונקבר ע"פ בקשתו בתצפית על נחל צין ליד מדרשת בן גוריון...

 

SdeBoker03 

 

ניתן לספר רבות על מעשיו וגדולתו של דוד בן גוריון מההחלטה האמיצה להקמת המדינה , ניהול המלחמה כנגד צבאות ערב , בניית צבא ההגנה לישראל כצבא העם וכן ניהול המדינה כראש ממשלה.

 

בעיני , הדוגמא האישית שנתן בן גוריון צריכה להוות סמל מופתי לכל אדם שירצה להוביל אנשים אחריו, מנהיגים, מפקדים, מדריכים מחנכים והורים.

נסיים במשפט חשוב שאמר בן גוריון:

 

"כל המאמין שלא ניתן לשנות את ההיסטוריה, מעולם לא ניסה לכתוב את ספר הזכרונות שלו.".

 

אל תהססו בטיולכם בנגב לבקר את אחוזת הקבר שליד המדרשה ולבוא ולראות את הצריף של בן גוריון בסמוך.

 

התצפית על נחל צין והקבר של דוד בן גוריון מלמדים אותנו רבות על הקרבה ודוגמא אישית.

תהנו...

תגובות גולשים

(*)שדות חובה