yeshiva - item.php
img

תוכניות הלימוד

בס"ד

מערכת שעות זמן חורף תשע"ו

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

6:15

ראש הישיבה הרב שלמה וילק – שמונה קבצים

 

ראש הישיבה הרב שלמה וילק – שמונה קבצים

7:00

תפילת שחרית + ארוחת בוקר

8:30

 

חבורות עם האברכים/

8:40 זוהר עם הרב מעוז

חבורות עם אברכים

7:45 ארוחת בוקר

8:20 שיעור פרשת שבוע

9:00: מחשבה לפי נושאים: סדר

10:00 מחשבה לפי נושאים: שיעור,

11:00: ניקוי חדרים לכבוד שבת קודש

שבת שלום

שבוע טוב

מלווה מלכה

9:15

ס ד ר   בוקר – גמרא עיון

שיעור כללי

13:00

12:00

הרב ראובן הכהן

תנ"ך מבראשית

ארוחת צהריים ומנוחה

   

13:30 שיעור ב: הרב מעוז

שיעורים ד ומעלה תנועה –הרב חנניה

 

שיעורים א-ב

תנועה: הרב חנניה

14:45

      מ נ ח ה  וסדר צהרים   

 

שיעור א –

סדר + שיעור

גמרא עיון

17:15

הרב חנניה: שיעור ב סיפורי מעשיות

15:05 – ד"ר אליוט מלמט – Jewish ethics 

     

16:05 – ד"ר אליוט מלמט – themes in Rambam's philosophy from Moreh Nevuchim

15:45

 אברהם אוריה ומשה וכט:

סוגיות יסוד בששה סדרי משנה

הרב בועז: שיעור ב

אגדות התלמוד

15:45

אהוביה: שיעור א

הרב וילק שיעור ב:

על התפילה

16:15

אהוביה

שיעור ב

הרב שאול שיעור א:

מבוא לחסידות

 

17:15

שיעור א-ב: הרב אלחנן ניר

כתבי הרב קוק זצ"ל

16:45

הרב ברוך קהת

ספר שמות

הרב שראל

מחשבת ישראל בהגותו של מניטו

16:45

הרב ברוך קהת:

ירושלמי בבא קמא / מבוא לתורה שבע"פ

הרב דני אפשטיין:

הלכה

17:15

הרב וילק:

שיעורים בוגרים וכולל:

מטא הלכה

הרב שאול: סדנת כתיבה שיעור א + ב

הרב שלמה:

משנה

 

18:15

 הרב חנניה: שיעור א

18:15

שיעור ד ומעלה: הרב אלחנן ניר

הרב ד"ר יונתן קלמן:

בעיית הרוע בעולם

הרב ראובן

תנ"ך מבראשית

17:45

פסיכולוגיה

גיא צבירן

הרב חנניה:

שיעורים בוגרים וכולל

מבוא לקבלת האר"י

17:45

מבוא לפילוסופיה

ד"ר אבירם רביצקי

הרב וילק: שיעור ד ומעלה:

מחשבת ישראל

18:15

שיעור א,ב:

שעת כושר עם הרב שאול

הרב חנניה: שיעורים בוגרים וכולל

הרב קוק לאור תורת האר"י

19:15

א ר ו ח ת    ע ר ב

20:00

ת פ י ל ת   ע ר ב י ת

 

ס ד ר    ע ר ב  -   גמ ר א    ב ק י א ו ת

22:30

הרב חנניה: ליקוטי מוהר"ן

שיעור א – הרב שלמה

שיעור ב – הרב שראל

       

כדורסל

חבור'ה

בבתים של האברכים

22:00

זוהר- הרב וילק

23:00

משמר

חזרות וסיכומים

שיעור ב: אברהם אוריה

                               
שם *
דוא''ל *
טלפון *
טקסט חופשי