yeshiva - item.php
img

תוכניות הלימוד

בס"ד

מערכת שעות -תשע"ט

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

6:30

שמונה קבצים – הרב וילק

שמונה קבצים – הרב וילק

שמונה קבצים – הרב וילק

 

שמונה קבצים – הרב וילק

שמונה קבצים – הרב וילק

7:00

תפילת שחרית
ארוחת בוקר

8:30

סדר הלכה

סדר הלכה

סדר הלכה

סדר הלכה

שיעור הלכה – הרב אליהו גטנו

8:15 -  הרב ברוך –  שיטת הבחינות

9:15

סדר גמרא עיון
 
(אחרי שבת ישיבה)

ס ד ר   בוקר – גמרא עיון                                                 שיעור כללי  (11:30)

9:00  – חבורה במסכת 'מעילה' – הרב שראל

13:00

ארוחת צהריים

11:00: ניקוי חדרים לכבוד שבת קודש

שבת שלום

שבוע טוב

מלווה מלכה

13:30 דף יומי (הרב שלמה)

13:30 סדנת כתיבה לשיעור א עם הרב שאול

14:00

 

הרב וילק - אורות התשובה

הרב וילק - אורות התשובה סדנת תנועה  עם הרב חנניה

חבורה בנושא תפילה – שהם אייזן

הרב יוסי – סיפורי מעשיות

14:45

תפילת מנחה
סדר צהרים

15:00

סדר

גמרא עיון

(אחרי שבת חפשית)

סדר תנ"ך – ספר דברים
(אחרי שבת ישיבה)

16:45 שיעור

ד"ר אליוט מלמט- פילוסופיה ואתיקה בפרשת השבוע

חבורה באבן העזר – ר' איתמר פריש

הרב וילק – עיון תפילה

הרב שראל - מניטו

הרב יוסי - חסידות–

בפ"ש

16:00

ד"ר אליוט מלמט -  הפילוסופיה של רבי נחמן

הרב ראובן - תורת הגמול והצדקת האלוקים במסורת ישראל.

הרב אביה הכהן – ספר איוב – (לשיעור ב ומעלה)

ר' אהוביה – נושאים במחשבה

הרב שלמה וולפיש - חבורת משנה

הרב אליהו גטנו – יסודות וסוגיות בהלכות כשרות

17:00

הרב ראובן – סוגיות יסוד במקרא

הרב אביה הכהן –ספר שמואל

הרב ברוך - מבוא לתורה שבעל פה

ר' אברהם אוריה - 'פתחים' (לשיעור ב ומעלה)

ארמית – ד"ר אלדן קלם

אמירה רענן - שותי"ם בעיון

הרב שוקי – נושאים בהלכה

18:10

ליקוטי מוהר"ן – הרב חנניה

קורס בהיסטוריה - העת העתיקה – מתיאס שמידט

(17:45 -  19:15)

כתבי הרמח"ל – הרב חנניה

קורס בדתות – נצרות

אורי ורדיגר

(17:45 -  19:15)

(17:45) הרב אלחנן ניר -  תניא

19:15

א ר ו ח ת    ע ר ב

20:00

ת פ י ל ת   ע ר ב י ת

20:15

שיעור בגמרא בקיאות –

הרב אברהם סתיו                     ס ד ר    ע ר ב  -   גמ ר א    ב ק י א ו ת

22:30

 

חבורות עם הרמי"ם

כדורסל

כדורגל

חבורה

בבתים של האברכים

לפני שבת חופשית:

22:00 זוהר - הרב וילק

לפני שבת ישיבה:

22:00  סדר ניגונים (הרב דידי)

22:30 זוהר

- הרב וילק

                         
שם *
דוא''ל *
טלפון *
טקסט חופשי