yeshiva - item.php
img

מי לומד כאן?

 

תלמידי הישיבה מגיעים מכל קצווי הארץ, מישיבות תכוניות ותיכונים דתיים, ממזרח ומערב. אנו מבקשים תלמידים השואפים להתקדם רוחנית, לצמוח בתורה וביראת שמים, מתוך קשב לעולם שסביבם ורצון לקחת חלק בבניית חברה אוהבת אדם ויראת אלקים.

 

סדר היום בישיבה דורש מתלמיד להעמיק בתורה ולחדש בה, ויחד עם זאת להרחיב את אופקיו הרוחניים, הנפשיים והמדעיים. אנו מבקשים תלמידים בעלי דמיון ויכולת הבנה מעמיקה, תלמידים בעלי מידות הרואים בישיבה בית רוחני.

 

 

שם *
דוא''ל *
טלפון *
טקסט חופשי